Quảng Ninh: Tiếp tục hỗ trợ người dân vừa thoát diện đặc biệt khó khăn mua BHYT

17:27 | 06/09/2021
Tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục hỗ trợ 100% kinh phí để mua bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số sinh sống tại các thôn, xã vừa thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Theo đó, sẽ có gần 68.000 người dân thuộc 35 xã thuộc 9/13 huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được nhận hỗ trợ.

Sau khi hoàn thành xong đề án 196, Quảng Ninh đã đưa 12 xã, 18 thôn ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. Hiện Quảng Ninh có 56 xã thuộc khu vực I, không còn xã thôn thuộc diện ĐBKK. Như vậy, sau khi thoát khỏi diện ĐBKK, một số chế độ an sinh xã hội nhất là BHYT sẽ không được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

người dân tộc thiểu số sinh sống tại các thôn, xã vừa thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn tiếp tục được tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ mua BHYT
Người dân tộc thiểu số sinh sống tại các thôn, xã vừa thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn tiếp tục được tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ mua BHYT

Tuy nhiên, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nghị quyết 06 phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bao dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo nghị quyết này, 35 xã của 9/13 huyện, thị xã thành phố sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí để tiếp tục mua BHYT cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã, thôn mới ra khỏi vùng khó khăn đến hết 31/12/2025.

Như vậy, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên của cả nước ban hành chính sách hỗ trợ BHYT cho người dân, người đồng bào dân tộc ở vùng vừa thoát khỏi diện ĐBKK cho đến năm 2025. Dự kiến đầu tháng 9, toàn bộ 68.000 người dân, trong đó có khoảng 14.000 học sinh tại vùng vừa thoát khỏi diện ĐBKK sẽ nhận được BHYT

Chính sách này có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp các địa bàn vùng miền núi, hải đảo chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, thoát nghèo bền vững nhất là trong giai đoạn dịch Covid -19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng miền núi, biên giới, hải đảo.

Huyền Trang

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.