Kỳ họp thứ 2 HĐND TP. Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp

09:28 | 01/09/2021
Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 35 nghị quyết của HĐND thành phố và thống nhất đánh giá: Thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự bùng phát dịch bệnh COVID-19 ở nhiều địa phương trong cả nước. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng với sự nỗ lực, tập trung cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thành phố Hải Phòng đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố ở mức cao so với các địa phương trong cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố tăng 13,52%; một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,5%; tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 26,3%; trong đó, thu nội địa tăng 38,85%.

Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp

6 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thành phố vẫn tiếp tục khởi công và khánh thành nhiều dự án quan trọng về giao thông, đô thị. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm, chính sách đối với người có công được thực hiện tốt. Quốc phòng - An ninh được tăng cường, trật tự trị an xã hội ổn định. Thành phố đã và đang tập trung cao thực hiện chủ đề năm 2021, trong đó tập trung chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị. Chương trình nông thôn mới kiểu mẫu đang tích cực triển khai, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân. Công tác xây dựng chính quyền được tập trung chỉ đạo, trọng tâm là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo chính quyền toàn thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND thành phố đánh giá cao và hoan nghênh sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, MTTQ, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố, đã có nhiều đóng góp quan trọng vào những thành tích chung của thành phố trong 6 tháng qua.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm và có chủ trương, giải pháp hữu hiệu khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế đã được UBND thành phố chỉ ra trong báo cáo và đã được HĐND thành phố phân tích, thảo luận và thống nhất tại kỳ họp.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành uỷ, HĐND thành phố đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền. Các vị đại biểu HĐND thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bầu các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban HĐND thành phố; Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; từ đó thống nhất: Không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 đã được quyết nghị tại Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2020.

Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp
Đồng chí Phạm Văn Lập - Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố- Phạm Văn Lập - khẳng định: Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND tham gia nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung của kỳ họp thứ 2 và những vấn đề cử tri và nhân dân thành phố quan tâm. Trên cơ sở này, HĐND thành phố phân tích, đánh giá một cách khách quan, từ đó thống nhất: Không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 được quyết nghị tại Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 22-12-2020.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021 là rất nặng nề, do đó Chủ tịch HĐND thành phố- Phạm Văn Lập yêu cầu ngay sau kỳ họp, HĐND thành phố tiếp tục tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban và các tổ đại biểu HĐND thành phố. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, tập trung giám sát những vấn đề còn nhiều vướng mắc, những vấn đề cử tri có nhiều kiến nghị; việc thực hiện chủ đề năm và những mục mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2021.

UBND thành phố cần chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm để đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và kế hoạch năm 2021 đã đề ra.

Trong đó, tập trung cao, tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021; xây dựng phương án huy động nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển của thành phố cho cả giai đoạn 5 năm 2021-2025; Thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”; thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND thành phố về các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh và làm tốt hơn nhiệm vụ cải cách hành chính bảo đảm thiết thực, hiệu quả và bảo đảm môi trường sống bình yên cho nhân dân.

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.