Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai

18:10 | 30/08/2021
Ngày 30/8/2021, Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW đã tổ chức trực tuyến Hội nghị góp ý kiến dự thảo Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Quản lý và sử dụng đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường Tạo chuyển biến căn bản trong quản lý, khai thác tài nguyên đất đai

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo - nhấn mạnh: Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát huy nguồn lực từ đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm công bằng và ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng còn nhiều hạn chế, bất cập. Vì vậy, Ban Bí thư đã thành lập Ban Chỉ đạo để tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết quan trọng này.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

Thủ tướng nêu rõ, thời gian thực hiện tổng kết nghị quyết không dài; đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương quyết tâm vào cuộc, vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh, vừa hoàn thành nhiệm vụ tổng kết nghị quyết. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, đi thẳng vào vấn đề còn băn khoăn, còn có ý kiến khác nhau, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan; bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn; các quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đột pháp nhằm quản lý và sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả và bền vững được đề xuất trong dự thảo báo cáo.

Phát biểu đề dẫn hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương - đã thông tin tới hội nghị về quá trình tổng kết nghị quyết. Công tác tổng kết đã được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, khoa học; nghiên cứu, chắt lọc, tổng hợp nội dung tổng kết ở các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn trực thuộc Trung ương; ý kiến của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành có tâm huyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai; đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới; tham vấn ý kiến của các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế có uy tín... Bên cạnh những vấn đề Thủ tướng yêu cầu thảo luận và góp ý kiến, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh thêm về những điểm mới của báo cáo tổng kết và đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề này.

Tại hội nghị, trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và Tỉnh, uỷ Thành uỷ đã có ý kiến góp ý tâm huyết, với tinh thần trách nhiệm cao và cơ bản đều đồng tình, nhất trí với nội dung của dự thảo báo cáo tổng kết; khẳng định và làm rõ hơn nội hàm của sở hữu toàn dân về đất đai; nội hàm của nhà nước thống nhất quản lý về đất đai; làm rõ thêm những nội dung để đảm bảo sở hữu toàn dân có thể vận hành hiệu quả trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng nêu lên một số vấn đề đang còn những băn khoăn và ý kiến khác nhau liên quan đến quản lý và sử dụng đất; về quyền, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

Các ý kiến đều cho rằng, việc tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW có ý nghĩa quan trọng và thiết thực, trên cơ sở đó đề xuất những quan điểm, định hướng mới, tạo cơ sở cho việc hoàn thiện thể chế quản lý và sử dụng đất phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với trọng tâm là sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất; phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng cũng chia sẻ những băn khoăn, kiến nghị của đại biểu và yêu cầu Ban chỉ đạo, Tổ Biên tập nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu tối đa những đề xuất, kiến nghị được đưa ra, nhất là về những vấn đề đang còn có ý kiến băn khoăn và khác nhau. Thủ tướng nhấn mạnh: Đất đai là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội, của mọi người dân. Do vậy, Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập cần phải tìm ra được nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan; lựa chọn những vấn đề quan trọng nhất, chính yếu nhất, thiết thực nhất, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp mang tính đột phá, nhằm giảm tình trạng tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phòng chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong quản lý và sử dụng đất; giải phóng tối đa nguồn lực đất đai và khai thác, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai để góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Thanh Tâm

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.