Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và quyết định liên quan đến 5 nhóm nhiệm vụ cơ bản

16:58 | 17/08/2021
Sáng ngày 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã khai mạc Phiên họp thứ 2. Đây là Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưng là phiên họp thường kỳ đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XV.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định liên quan đến 5 nhóm nhiệm vụ cơ bản. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7/2021). Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và quyết định liên quan đến 5 nhóm nhiệm vụ cơ bản
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định theo thẩm quyền về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022; xem xét kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc về việc phân định miền núi, vùng cao; việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” và “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”.

Bên cạnh đó, xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; việc thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân; việc bãi bỏ nghị quyết, một số điều của các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bằng văn bản đối với nội dung xem xét, quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; việc kiện toàn nhân sự Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.

Các nội dung của phiên họp lần này để chuẩn bị một bước cho Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XV; xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời cũng nhằm triển khai chương trình hành động của Đảng đoàn, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Nêu rõ, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động của mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy những kết quả đạt được từ khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ các nội dung trình trên tinh thần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quy trách nhiệm cá nhân trong quá trình thẩm tra, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác thi đua, khen thưởng

Cũng tại phiên làm việc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày cho thấy, việc sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng là cần thiết. Ngày 7/4/2014, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, với nhiều chủ trương lớn trong tổ chức phong trào thi đua, đề cao trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức phong trào thi đua; đổi mới công tác khen thưởng... Các chủ trương quan trọng đó của Bộ Chính trị cần được thể chế hóa vào Luật Thi đua, khen thưởng.

Luật Thi đua, khen thưởng sau 17 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế trong triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng; về thủ tục, hồ sơ khen thưởng; về thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng, cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và quyết định liên quan đến 5 nhóm nhiệm vụ cơ bản
Bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội phát biểu

Nhất trí với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Thi đua, khen thưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản thống nhất với các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu xây dựng dự án Luật như trong Tờ trình của Chính phủ. Việc sửa đổi phải tiếp tục bảo đảm quy định thống nhất các hình thức khen thưởng cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nâng cao tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng, khen thưởng bảo đảm chính xác, không trùng lặp, chồng chéo. Tập trung hướng về cơ sở, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.

Theo đồng chí Nguyễn Thúy Anh, quan điểm xuyên suốt trong dự thảo Luật là phải bảo đảm mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng, vừa thể hiện kết quả của thi đua là cơ sở để khen thưởng và ngược lại, khen thưởng để thúc đẩy phong trào thi đua, song vẫn thể hiện thi đua và khen thưởng là hai phạm trù có sự độc lập tương đối với nhau về tính chất, phạm vi và nguyên tắc. Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện, tự giác của cá nhân, tập thể. Khen thưởng là một chính sách, có đối tượng và tiêu chuẩn cụ thể.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, cần xem xét hình thức thi đua khen thưởng trong Quốc hội, có Huy chương vì đại biểu nhân dân đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân do Chủ tịch Quốc hội ký.

Nhấn mạnh việc khắc phục bằng được tính hình thức trong công tác thi đua khen thưởng; đảm bảo công khai, minh bạch; khắc phục chuyện chạy trong thi đua khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy bằng khen, giấy khen, chạy anh hùng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý tình trạng “có trường hợp vừa phong xong đã phải xử lý”.

Đỗ Nga

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.