PC Hải Phòng: Triển khai hỗ trợ giảm tiền điện, giá điện đợt 3 cho khách hàng

10:50 | 10/06/2021
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và ngành điện, mới đây, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng có Văn bản gửi các phòng ban, đơn vị trực thuộc về việc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giamr tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3.

Theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, các đối tượng khách hàng được giảm giá điện, tiền điện đợt 3 gồm các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện trong 07 tháng từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021.

Cụ thể, giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 và giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; Giảm giá bán điện cho các cơ sở lưu trú du lịch bằng mức bán điện cho cơ sở sản xuất.

Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống bệnh Covid-19 thu phí cách ly y tế tập trung được quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với đơn vị bán lẻ điện, thực hiện hoàn trả tiền điện tương ứng với số tiền các đơn vị này hỗ trợ các đối tượng khách hàng tại mục 1 của văn bản này trong phạm vi quản lý của đơn vị bán lẻ điện

Sau thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện quy định tại mục 2 (từ kỳ hoá đơn tháng 1 năm 2022 trở đi) áp dụng giá bán điện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 và Thông tư số16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của bộ Công Thương.

PC Hải Phòng: Triển khai hỗ trợ giảm tiền điện, giá điện đợt 3 cho khách hàng

Lãnh đạo PC Hải Phòng yêu cầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc thực hiện ngay việc phổ biến, tập huấn chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng đến các cán bộ nhân viên có liên quan nắm vững về chính sách hỗ trợ.

Các Điện lực trên địa bàn thành phố thực hiện rà soát, lập danh sách, hồ sơ các nhóm khách hàng được hỗ trợ đợt 3, đảm bảo đúng đối tượng, đúng thời gian và các quy định pháp lý. Đồng thời tổ chức, kiểm tra thực tế để xác định sản lượng điện của khách hàng được hưởng chính sách hỗ trợ.

Trong trường hợp khách hàng gửi hồ sơ sau thời hạn trên thì thực hiện hoàn trả cho khách hàng số tiền tương ứng với số tiền được giảm giá điện, giảm tiền điện vào các kỳ hóa đơn tiếp theo và hoàn thành vào kỳ hóa đơn tháng 12 năm 2021. Các đơn vị đặc biệt lưu ý hàng tháng phải kiểm soát chặt chẽ hồ sơ kê khai đề nghị giảm giá điện, giảm tiền điện của các đơn vị mua buôn, bán lẻ, đảm bảo số liệu kê khai, đảm bảo đúng thực tế, tránh việc khai khống trục lợi chính sách….

PC Hải Phòng cũng giao các phòng, ban Công ty khẩn trương rà soát, thực hiện hiệu chỉnh phần mềm thu tiền đảm bảo hiển thị đầy đủ thông tin hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện để khách hàng kịp thời nắm bắt; Chủ động bố trí nhân sự hỗ trợ các Điện lực kịp thời xử lý các lỗi phát sinh; Báo cáo UBND thành phố hàng tháng cung cấp danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thu phí trên địa bàn để thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện; Theo dõi, cập nhật kịp thời các phát sinh trong quá trình thực hiện, tham mưu hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc của các đơn vị…

Hoàng Hữu Trường

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.