Cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

07:00 | 08/06/2021
Công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh (ĐKĐTKD) nói riêng tiếp tục được Bộ Công Thương quan tâm, đẩy mạnh. Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Anh Sơn – Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Công Thương.

Ông có thể khái quát những dấu mốc quan trọng về cắt giảm các ĐKĐTKD nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) mà Bộ Công Thương đạt được trong thời gian qua?

Trước năm 2016, toàn ngành có khoảng 1.216 điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, bước vào nhiệm kỳ 2016-2020, Bộ Công Thương đã nghiêm túc, quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như góp phần hỗ trợ và phát triển DN thông qua việc thúc đẩy cắt giảm các ĐKĐTKD không cần thiết, bất cập và trở ngại cho DN. Các hoạt động rà soát, cắt giảm thủ tục được Bộ tiến hành công khai, minh bạch, qua nhiều lần, nhiều tầng, nấc, không chạy theo thành tích, cắt giảm phải có cơ sở và không được buông lỏng, vẫn phải đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước.

Cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Nhờ tinh thần quyết liệt, 5 năm qua việc thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa ĐKĐTKD của Bộ được Chính phủ và cộng đồng DN đánh giá rất cao và là Bộ tiên phong trong việc cắt giảm này, thể hiện qua con số như: Năm 2017, 2018, Bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 675 điều kiện kinh doanh trên tổng số 1.216 điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (chiếm tỷ lệ 55,5%). Năm 2019, 2020, thêm 205 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được cắt giảm. Trong số các ĐKĐTKD được cắt giảm, đơn giản hóa, nhiều điều kiện có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN như trong lĩnh vực: Điện, ôtô, xăng dầu, gas, an toàn thực phẩm…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong năm 2021 và giai đoạn sắp tới, định hướng của Bộ Công Thương trong việc CCHC nói chung và cắt giảm ĐKĐTKD nói riêng ra sao, thưa ông?

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chuẩn bị và thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược 10 năm 2021 – 2030 phát triển triển kinh tế - xã hội; nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng, có những chuyển biến tích cực nhưng song hành với yếu tố bất định hơn từ môi trường kinh tế thế giới. Trước bối cảnh này, Bộ sẽ tiếp tục rà soát và xây dựng lộ trình Phương án cắt giảm các quy định gây cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/2020/NQ-CP, trong đó xây dựng Phương án cắt giảm ĐKĐTKD, thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành cho giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các nội dung cắt giảm sẽ được bám sát vào các nguyên tắc: Lấy DN, người dân làm trung tâm; thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giảm thời gian và chi phí cho DN, người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đồng thời, Bộ sẽ thực hiện chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không cần thiết, không hợp lý trong các văn bản hiện hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển DN. Đặc biệt, bảo đảm tính công khai, minh bạch; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện cải cách các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Xem xét đẩy mạnh việc phân cấp quản lý theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Cải thiện môi trường kinh doanh góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Để biến chủ trương thành hành động, xin ông cho biết về các chương trình, kế hoạch cụ thể về công tác cắt giảm điều kiện, thủ tục kinh doanh trong giai đoạn tới của Bộ?

Giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Công Thương sẽ triển khai các chương trình, kế hoạch, cụ thể: Rà soát và xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ. Thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến ĐKĐTKD thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Ngoài ra, Bộ sẽ tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trên hệ thống phần mềm thống kê, rà soát của Chính phủ. Cập nhật bổ sung, hoàn thiện các dữ liệu quy định liên quan đến ĐKĐTKD khi có thay đổi. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, để công tác này tiếp tục mang lại hiệu quả thực chất cho DN, chúng tôi cũng mong muốn các hiệp hội và cộng đồng DN tăng cường thống kê, lượng hóa hiệu quả của việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh gửi về Bộ Công Thương để tổng hợp. Tiếp tục kiến nghị điều chỉnh chính sách, đặc biệt là các quy định gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của DN để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.

Xin cảm ơn ông!

Hoa Quỳnh (thực hiện)

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.