PC Quảng Trị: Nâng cao hiệu quả công tác an toàn giai đoạn 2021-2025

17:53 | 31/05/2021
Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về việc triển khai thực hiện đề án nâng cao hiệu quả quản lý công tác an toàn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn trong quản lý và vận hành lưới điện, Công ty Điện lực Quảng Trị ( PC Quảng Trị) đã xây dựng đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý công tác an toàn giai đoạn 2021-2025” với những mục tiêu cụ thể và kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng nội dung.

Mục tiêu chung của đề án là: “Không để xảy ra tai nạn lao động; tiếp tục nâng cao thể chế quản lý về công tác an toàn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; nâng cao vai trò, trách nhiệm, trình độ của người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh viên các cấp và người lao động trong công tác an toàn; xây dựng và thực thi văn hoá an toàn lao động; xây dựng và thực thi chính sách an toàn giao thông; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, công cụ, dụng cụ, phương tiện làm việc; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý công tác an toàn”.

Cùng với mục tiêu chung, PC Quảng Trị đã lập ra các mục tiêu cụ thể và phân công trách nhiệm cho các đơn vị liên quan để thực hiện theo tiến độ từng năm và năm kết thúc hoàn thành. Điểm mới trong đề án là thực thi văn hóa an toàn (VHAT). Theo đó, đến năm 2025, VHAT đạt mức 3/5 theo yêu cầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và EVNCPC.

PC Quảng Trị: Nâng cao hiệu quả công tác an toàn giai đoạn 2021-2025

Công nhân Điện lực Quảng Trị tuân thủ quy trình an toàn lao động khi làm việc trên cao

Ông Trần Ngọc Sơn - Phó trưởng Phòng an toàn PC Quảng Trị, để xây dựng VHAT lao động theo chỉ đạo của EVN: giai đoạn 1 (năm 2021) EVN sẽ thực hiện xây dựng khung VHAT, giai đoạn 2 (năm 2022) sẽ triển khai VHAT trong EVN bao gồm các nội dung: như tuyên truyền, phổ biến tài liệu VHAT; xây dựng bài giảng E-learning, tài liệu VHAT; tổ chức lớp tập huấn để tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng và thực thi VHAT; tiến hành khảo sát đánh giá VHAT.

Với mục tiêu “Nâng cao hiệu quả quản lý công tác an toàn giai đoạn 2021-2025” được PC Quảng Trị đưa ra là không để xảy ra tai nạn lao động và tai nạn giao thông đối với người lao động. Để thực hiện được mục tiêu này, PC Quảng Trị yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt cam kết giao ước thi đua “Không vi phạm các quy định về AT-VSLĐ, nói không với tai nạn lao động, công nhân có quyền từ chối làm việc nếu không đảm bảo an toàn”. Đồng thời kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các đơn vị hoạt động thực sự hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ được phân công; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở đến người lao động thực hiện ghi nhớ an toàn tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, PC Quảng Trị thống nhất thực hiện quy chế quản lý nội bộ toàn Công ty; hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, định biên hệ thống an toàn; rà soát, góp ý sửa đổi, bổ sung nội quy lao động trong đó làm rõ vai trò, trách nhiệm và hình thức xử lý kỷ luật các cấp khi có vi phạm về an toàn...

Ông Bùi Minh Hải - Phó Giám đốc PC Quảng Trị cho biết, công tác an toàn là nhiệm vụ quan tâm hàng đầu trước khi triển khai công tác lao động sản xuất, vì vậy các đơn vị thường xuyên phổ biến an toàn đầu giờ tại các tổ, đội, phân xưởng. Bên cạnh đó, các đơn vị trực tiếp sản xuất như Điện lực, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, Trạm điện Cồn Cỏ, Đội sửa chữa nóng lưới điện và phòng ban chức năng Công ty cần tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất và giám sát việc thực hiện công tác an toàn tại hiện trường của các nhóm công tác, cũng như giám sát qua các phần mềm quản lý kỹ thuật. “Để người lao động nắm vững kiến thức an toàn, Công ty sẽ hoàn thiện xây dựng bài giảng, câu hỏi sát hạch lý thuyết về an toàn và đưa lên phần mềm để người lao động tham gia học tập, ôn luyện và kiểm tra. PC Quảng Trị tiếp tục đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số trong công tác an toàn về cấp phiếu công tác điện tử, ký số phiếu công tác, quản lý trang thiết bị, dụng cụ an toàn trên phần mềm… Về tiến độ xây dựng đề án, Công ty yêu cầu các Điện lực, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, Trạm điện Cồn Cỏ, Đội sửa chữa nóng lưới điện hoàn thành xây dựng mục tiêu cụ thể và kế hoạch triển khai thực hiện chi tiết, gửi về Công ty trước ngày 4/6/2021” ông Hải cho biết thêm.

Văn Thỏa

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.