Ưu tiên xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch theo mô hình cụm cơ sở

12:44 | 28/05/2021
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường tổ chức thực hiện và giám sát công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế. Ưu tiên xử lý theo mô hình cụm cơ sở y tế, để đảm bảo khoảng cách thu gom ngắn nhất từ nơi phát sinh tới cơ sở xử lý; chỉ đạo cơ quan, đơn vị tại địa phương chủ động liên hệ với cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế tại các địa phương khác, để hỗ trợ xử lý chất thải y tế trong trường hợp địa phương không đảm bảo năng lực xử lý chất thải y tế, hoặc không đủ hạ tầng xử lý chất thải y tế.

Bên cạnh đó, các địa phương có cơ sở xử lý chất thải nguy hại cần tạo điều kiện hỗ trợ xử lý chất thải y tế khi có đề nghị từ địa phương khác, nhưng vẫn phải đảm bảo công tác xử lý chất thải y tế tại địa phương mình; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý rác thải rắn sinh hoạt, đặc biệt rác thải y tế lây nhiễm từ cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu gom, lưu giữ, chuyển giao chất thải y tế, đặc biệt đối với khẩu trang y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng thải bỏ.

Là địa phương hiện có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất trong cả nước, để đảm bảo công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý nước thải, chất thải phát sinh do dịch Covid-19 từ các cơ sở, tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo, yêu cầu cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, cơ sở điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu xét nghiệm, khu vực cách ly trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải y tế.

Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thành phố, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu xét nghiệm, khu vực cách ly phải bố trí bộ phận phụ trách vấn đề môi trường; làm tốt việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế phát sinh tại cơ sở, địa phương theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, đảm bảo không để tồn đọng, phát sinh dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Hiện, UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu Bệnh viện dã chiến số 2 bố trí, lắp đặt đường ống hoặc sử dụng téc chứa để khử khuẩn nước thải sinh hoạt, nước thải y tế bằng Clorin viên nén, nồng độ 90% trước khi đưa về bể chứa nước thải tập trung và tiếp tục được khử trùng bằng Clorin; thường xuyên phun khử khuẩn khu vực bể chứa nước thải, bố trí vị trí thuận lợi để đơn vị có chức năng đến vận chuyển nước thải từ bể chứa đi xử lý…

Thanh Tâm

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.