Giữ vững thương hiệu trái vải thiều Bắc Giang

07:00 | 26/05/2021
Là một trong những loại trái cây chất lượng, thương hiệu đã khẳng định thông qua việc được xuất khẩu được đến hàng loạt thị trường khó tính, tỉnh Bắc Giang đã và đang triển khai hàng loạt kế hoạch nhằm giữ vững và cam kết chất lượng sản phẩm, bất chấp dịch Covid-19 đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc tiêu thụ loại nông sản này.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch 2099/KH-UBND ngày 13/5/2021 về sản xuất vải thiều đảm bảo an toàn dịch bệnh năm 2021.

Giữ vững thương hiệu trái vải thiều Bắc Giang

Theo đó, mục tiêu Kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo và cam kết về thương hiệu, chất lượng, sản phẩm an toàn dịch bệnh đối với người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đối với quả vải thiều Bắc Giang. Quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp, thực hiện kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến ngày 17/5/2021 cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn. Các vùng sản xuất vải thiều tập trung như: Lục Ngạn, Tân Yên không ghi nhận bệnh nhận Covid-19, đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ vải thiều.

Để đạt được các mục tiêu, Kế hoạch tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục bảo vệ vùng sản xuất vải thiều an toàn dịch bệnh Covid-19; lập các chốt kiểm tra y tế trên các tuyến đường trục chính vào các vùng sản xuất vải thiều tập trung, bao gồm: Kiểm tra, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, phun khử khuẩn toàn bộ phương tiện ra vào vùng trồng vải thiều. Đưa cách ly tập trung tại tỉnh các đối tượng F1 để đảm bảo tại huyện Lục Ngạn không có đối tượng F1; lập danh sách và kiểm tra y tế đối với các cơ sở đóng gói, sơ chế vải thiều trên địa bàn đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19, từ ngày 20/5 đến ngày 05/6/2021.

Kế hoạch cũng chỉ rõ, cần đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất vải thiều đảm bảo chất lượng. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các mã số vùng trồng, các Tổ hợp tác, Hợp tác xã trồng vải trên địa bàn các biện pháp phòng dịch bệnh và sản xuất vải an toàn. Chỉ đạo sản xuất vải thiều đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của các thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu mới như: Nhật Bản, Mỹ, EU. Tiến hành giám sát chặt chẽ vùng sản xuất, đặc biệt là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đảm bảo theo yêu cầu của các thị trường.

Tỉnh cũng tiến hành lập hồ sơ xác nhận sản xuất an toàn dịch Covid-19. Tất cả các mã số vùng trồng, trang trại, hộ sản xuất vải thiều đảm bảo có xác nhận của huyện về diện tích vải sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản xuất hữu cơ...; các mã vùng trồng được xác nhận thu hoạch từ các vùng an toàn dịch bệnh.

Cùng với đó, huy động nguồn nhân lực đảm bảo thu hoạch, sơ chế, đóng gói kịp thời để tiêu thụ vải thiều. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thương hiệu, chất lượng quả vải thiều Bắc Giang; các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19, các biện pháp bảo vệ vùng sản xuất vải an toàn dịch bệnh đảm bảo yêu cầu điều kiện để xuất khẩu quả vải thiều.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan chuyên môn của các huyện chỉ đạo, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh kịp thời để cây vải sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo năng suất, chất lượng. Tiến hành giám sát chặt chẽ vùng sản xuất vải thiều xuất khẩu, đặc biệt là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đáp ứng yêu cầu các thị trường khó tính như Mỹ, Úc, Nhật Bản… Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, vùng trồng vải phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên quả vải trước khi xuất khẩu; lắp đặt biển chỉ dẫn; vùng vải xuất khẩu. Hướng dẫn truy suất mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đảm bảo xuất đi các thị trường được rõ ràng, minh bạch thông tin, an toàn dịch bệnh.

Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh Covid-19, đảm bảo các điều kiện về an toàn dịch bệnh. Theo dõi, kiểm tra và thực hiện các quy định phòng dịch tại các vùng sản xuất vải tập trung, các doanh nghiệp, thương nhân đến tiêu thụ vải thiều; chuẩn bị trang thiết bị cần thiết và phương tiện để phòng dịch bệnh hiệu quả.

UBND các huyện Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã có vùng trồng vải tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp theo qui định; thực hiện giám sát quy trình chăm sóc, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo tiêu chuẩn của các thị trường tiêu thụ.

Năm 2021, diện tích vải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 28.100 ha, sản lượng ước đạt 180.000 tấn (tăng khoảng 15.000 tấn so với năm 2020), trong đó: Diện tích vải sớm 6.050 ha, sản lượng 45.000 tấn; vải chính vụ 22.050 ha, sản lượng ước đạt 135.000 tấn. Thời gian thu hoạch bắt đầu từ khoảng 20/5/2021 đến 20/7/2021 (vải chín sớm bắt đầu thu hoạch từ 20/5; vải thiều chính vụ từ 10/6).

Ngọc Anh

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.