Mong mỏi của đồng bào và lời hứa của các đại biểu

17:30 | 21/05/2021
Quốc hội khóa XV có 187 ứng cử viên đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số (DTTS). Trước ngày bầu cử, các ứng cử viên này đã có nhiều hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử trong cả nước. Trình bày các chương trình hành động hướng tới một cuộc sống tốt hơn ở vùng DTTS và miền núi, các ứng cử viên đều cam kết sẽ thực hiện tốt nhất vai trò của Người đại biểu nhân dân.

Việt Nam có 53 DTTS. Mặc dù đồng bào DTTS chỉ chiếm khoảng 14,7% dân số cả nước (khoảng hơn 14 triệu người), nhưng lại sinh sống thành cộng đồng ở 3/4 diện tích đất nước, tại nhiều địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và môi trường sinh thái. Chính vì vậy, việc tăng cường sự tham gia của đại diện người DTTS vào Quốc hội và cơ quan dân cử ở các địa phương có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hệ thống chính trị các cấp. Bởi lẽ, khi tiếng nói của các dân tộc khác nhau trong nghị trường Quốc hội ngày một tăng lên, đồng nghĩa với việc mong mỏi, ý chí, nguyện vọng của các DTTS cũng sẽ được biết đến và nhận được sự quan tâm nhiều hơn.

Mong mỏi của đồng bào  và lời hứa của các đại biểu
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp tiếp xúc với cử tri xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

“Chúng tôi mong muốn đồng bào DTTS tham gia nhiều hơn vào hoạt động quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền; tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội, các cơ cấu của Hội đồng Nhân dân để thể hiện được tiếng nói, thể hiện được quyền bình đẳng của mình một cách đầy đủ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa” - ông Nguyễn Lâm Thành – Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nhấn mạnh.

Trên thực tế, mặc dù đã có rất nhiều chủ trương, chính sách dành cho đồng bào vùng DTTS và miền núi, nhưng đến nay, đây vẫn là “rốn nghèo” của cả nước. Chính vì vậy, trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trong đó, nhiều ứng cử viên đặc biệt lưu ý tới vấn đề nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án, mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với các dự án tạo sinh kế cho đồng bào; đa dạng hóa và xã hội hóa nguồn lực. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với tập quán của từng dân tộc. Phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao. Chú trọng phát triển du lịch sinh thái, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Đặc biệt, thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào. Trong đó có nhiều hoạt động cụ thể nhằm vào cải thiện, hỗ trợ các dịch vụ y tế và giáo dục - hai dịch vụ hết sức cơ bản và có thể nói là mức độ hưởng thụ ở các vùng hiện đang có sự chênh lệch khá lớn.

Cùng với các chương trình hành động được xây dựng, các ứng cử viên cũng cam kết, sẽ dành thời gian về cơ sở, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của cử tri, đem tiếng nói của cử tri đến các diễn đàn Quốc hội, Chính phủ; phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp thu giải quyết các đề xuất, kiến nghị xác đáng của cử tri.

Năm năm một lần, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp luôn là ngày hội được người dân cả nước đón đợi, trong đó có đồng bào DTTS. Hơn thế, sau khi Quốc hội khóa XIV phê duyệt Đề án tổng thể và chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, niềm tin của nhân dân đối với Quốc hội và các đại biểu Quốc hội càng mạnh mẽ hơn. Ðồng bào đang đặt nhiều kỳ vọng vào những cam kết của các đại biểu Quốc hội khóa XV; mong mỏi các đại biểu sẽ dành nhiều tâm sức, năng lực, trí tuệ để góp phần tạo nên bước ngoặt đột phá trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

PV

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.