Bắc Ninh: Thu hồi 11 dự án FDI trong 4 tháng đầu năm

21:59 | 18/05/2021
4 tháng đầu năm 2021, tỉnh Bắc Ninh thu hồi giấy phép 11 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký 134,888 triệu USD. Trong đó, 9 dự án tại các khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đăng ký 134,688 triệu USD và 2 dự án ngoài KCN, với tổng vốn đăng ký 0,2 triệu USD.
Bắc Ninh: Thu hồi 11 dự án FDI trong 4 tháng đầu năm
Các KCN tỉnh Bắc Ninh cấp mới đăng ký đầu tư cho 7 dự án FDI trong tháng 4/2021

Cụ thể, về các dự án FDI trong KCN, riêng tháng 4/2021, Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 7 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 14,599 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 7 dự án, với tổng vốn tăng 49,334 triệu USD và thu hồi 4 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,2 triệu USD.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, Ban quản lý các KCN tỉnh đã cấp mới đăng ký cho 28 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 254,968 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 21 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 34,873 triệu USD. Đồng thời, thu hồi 9 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 134,688 triệu USD.

Lũy kế đến tháng 4/2021, Ban Quản lý các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.065 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 18,339 tỷ USD.

Tình hình thu hút FDI ở ngoài KCN tập trung, 4 tháng đầu năm tỉnh Bắc Ninh cấp mới đăng ký đầu tư cho 10 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 4,650 triệu USD, cấp điều chỉnh vốn cho 5 dự án, với số vốn tăng là 2,960 triệu USD và thu hồi 2 dự án với tổng vốn đăng ký 0,2 triệu USD. Lũy kế đến tháng 4/2021, Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 593 dự án FDI ngoài KCN với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1,281 triệu USD.

Như vậy, tính cả trong KCN tập trung và ngoài KCN, đến nay tỉnh Bắc Ninh đã thu hút được 1.658 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký là 20,049 tỷ USD.

Các dự án FDI đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh tăng lên nhanh chóng, nếu như năm 2015, trên địa bàn tỉnh có hơn 700 dự án FDI với số vốn đăng ký khoảng 11,7 tỷ USD thì đến hết nay toàn tỉnh đã có tới 1.658 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 20 tỷ USD, đứng thứ 7 toàn quốc về quy mô vốn đầu tư.

Hiện tỉnh Bắc Ninh đã thu hút được các nhà đầu tư đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đến đầu tư, trong đó nhiều dự án đến từ các quốc gia có nền sản xuất công nghiệp tiên tiến, hiện đại như: Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Mỹ...

Nguyễn Hòa

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.