Công ty Than Quang Hanh - TKV: Tuyên truyền Tháng AT-VSLĐ và Tháng công nhân năm 2021

21:38 | 10/05/2021
Ngày 10/5/2021, Công ty Than Quang Hanh tổ chức phát động Tháng hành động về an toàn - vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) và tháng Công nhân năm 2021 đồng loạt tại nhà giao ca các phân xưởng.

Do tình hình dịch covid-19 đang có diễn biến rất phức tạp, thực hiện các chỉ thị, công văn, thông báo của Thủ tướng Chính phủ, của Tập đoàn TKV, tỉnh quảng Ninh, TP. Cẩm Phả... về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty Than Quang Hanh - TKV quyết định không tổ chức lễ phát động Tháng hành động về AT-VSLĐ và Tháng công nhân năm 2021 tập trung tại mặt bằng +35 như mọi năm mà tổ chức lễ phát động Tháng hành động về AT-VSLĐ và Tháng công nhân đồng loạt tại nhà giao ca các phân xưởng trong toàn công ty.

Công ty Than Quang Hanh - TKV: Tuyên truyền Tháng AT-VSLĐ và Tháng công nhân năm 2021

Với mục tiêu kiên quyết không để xảy ra sự cố tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng và giảm số vụ TNLĐ trong sản xuất, mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động trong công ty phát huy tinh thần trách nhiệm nâng cao tính tự chủ về công tác AT-VSLĐ; tích cực hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ và Tháng công nhân năm 2021”. Các Phân xưởng phối hợp với công đoàn bộ phận vận dụng sáng tạo các hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế để thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng phong trào thi đua đảm bảo AT-VSLĐ, nâng cao năng suất lao động nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Với chủ đề Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2021 là: Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về AT-VSLĐ và sự tham gia của an toàn vệ sinh viên. Tháng công nhân năm 2021 là: Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển để cán bộ, đoàn viên, người lao động chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo AT-VSLĐ trong SXKD; quyết tâm không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng, hạn chế tối đa tai nạn lao động trong sản xuất; thực hiện đảm bảo công tác AT-VSLĐ; phòng chống dịch bệnh Covid-19, chăm lo tốt sức khỏe của cán bộ, người lao động, tăng năng suất lao động.

Hiện tại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho CBCNV, người lao động theo tinh thần vừa chống dịch an toàn, vừa sản xuât kinh doanh có hiệu quả. công ty đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và quản lý cán bộ, người lao động trong đơn vị thực hiện tốt các quy định, chỉ thị, khuyến cáo của các cấp trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế); Chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp nếu để người lao động trong đơn vị vi phạm; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại các chỉ thị của công ty; tăng cường công tác quản lý lao động, hạn chế giải quyết cho người lao động nghỉ việc nếu không có lý do chính đáng. Quán triệt để cán bộ, người lao động không nên di chuyển ra ngoài tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt đến những vùng có nguy cơ cao về dịch, những vùng đã có dịch, bị phong tỏa, cách ly…

Công ty Than Quang Hanh - TKV: Tuyên truyền Tháng AT-VSLĐ và Tháng công nhân năm 2021

Tại chương trình lễ phát động, Ban lãnh đạo công ty đã biểu dương khen thưởng và trao số tiền thưởng cho các đơn vị vì đã thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuát tháng 4/2021 với tổng số tiền thưởng là 80 triệu đồng gồm các phân xưởng: phân xưởng Đào lò 3, Đào lò 8 mỗi đơn vị 10 triệu đồng; Đào lò 5; Đào lò 7; Khai thác 4; Khai thác 6 mỗi đơn vị thưởng 15 triệu đồng. Và trao thưởng tổng số tiền 90 triệu đồng cho các đơn vị vì dã thực hiện hoàn thành tiến độ thi công khoanh vùng và lắp đặt đưa lò chợ cơ giới hóa TT 14.00 - phân xưởng khai thác 2 vào hoạt động theo đúng tiến độ, gồm các đơn vị: phân xưởng Khai thác 2 được thưởng 20 triệu đồng; phân xưởng Đào lò 3, Đào lò 7 được thưởng 10 triệu đồng/đơn vị; phân xưởng Vận tải lò 1; Vận tải lò 2; Thông gió và Quản lý khí mỏ được thưởng 10 triệu đồng/đơn vị; phân xưởng Cơ khí sửa chữa; Cơ điện mỏ mỗi đơn vị được thưởng 5 triệu đồng.

Hồng Nga - Trần Phú

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.