EVNNPT: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

15:00 | 26/04/2021
Thực hiện chủ đề năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025 về chuyển đổi số, bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang tập trung đào tạo, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Theo các chuyên gia, để thực hiện chuyển đổi số thành công trong doanh nghiệp, có 3 yếu tố mang tính quyết định: Nhận thức và hành động từ lãnh đạo; nhận thức và sự sẵn sàng của tổ chức; và đầu tư cho hạ tầng công nghệ. Vì vậy, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật thì vấn đề đào tạo nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động là việc làm hết sức quan trọng, cần thiết để tạo sự thống nhất trong tư duy, hành động, triển khai nhiệm vụ một cách hiệu quả.

EVNNPT: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

Khóa học nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

Nhận thức được tầm quan trọng này, mới đây, EVNNPT đã tổ chức khóa học nâng cao nhận thức về chuyển đổi số theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 50 điểm cầu tại các địa phương. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện chuyển đổi số của EVNNPT giai đoạn đến 2025.

Phát biểu tại khóa học, ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐTV EVNNPT nhấn mạnh: Chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, là nền tảng tất yếu cho việc ứng dụng các thành tựu của CMCN 4.0 trong các lĩnh vực hoạt động của EVNNPT; phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; là nhiệm vụ cấp bách cần được ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động, công tác của EVNNPT trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

Tại khóa học, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của EVNNPT được nghe phổ biến về những thông tin chung về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong nước và thế giới; phân biệt rõ giữa số hóa và chuyển đổi số; kinh nghiệm thực tiễn về công tác chuyển đổi số tại các doanh nghiệp trong nước.

Thực tế, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết 134-NQ/ĐU của Đảng ủy EVNNPT ngày 17/6/2019 về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 trong lĩnh vực truyền tải điện, công tác đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đã được EVNNPT triển khai từ rất sớm.

Từ năm 2019, EVNNPT đã tổ chức các khóa đào tạo về nhận thức, chiến lược, quản trị chuyển đổi số cho cán bộ quản lý EVNNPT và đơn vị; quan điểm định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)/EVNNPT về chuyển đổi số; các thói quen văn hóa thúc đẩy chuyển đổi số. Thực hiện đào tạo qua eLearning kết hợp cuộc thi online để phổ biến nhận thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin đến toàn bộ cán bộ, công nhân viên.

Theo ông Nguyễn Tuấn Tùng, chuyển đổi số tại EVNNPT là thực hiện đồng thời chuyển đổi về nhận thức, nhân lực số, quy trình nghiệp vụ số và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số.

Để tạo điều kiện cho chuyển đổi số, EVNNPT đã từng bước rà soát và hiệu chỉnh quy trình nghiệp vụ để cho phép tin học hóa, giảm báo cáo và hồ sơ giấy; ban hành chính sách thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong lĩnh vực truyền tải điện.

Năm 2020, EVNNPT đã hoàn thành xây dựng khung năng lực công nghệ thông tin (CNTT) trong kỷ nguyên số và năm 2021 sẽ tiến hành đào tạo và đánh giá chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản Quy định tại khoản 1, điều 2, Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cho CBCNV; đánh giá, xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kỹ năng cho cán bộ trong vị trí chức danh về CNTT, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ năng CNTT và nâng cao năng lực chuyên môn về an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT.

Trên cơ sở các khóa học và kế hoạch chuyển đổi số của EVN/EVNNPT, ông Nguyễn Tuấn Tùng yêu cầu các đơn vị thành viên lập kế hoạch chi tiết của đơn vị mình, với mục tiêu xây dựng EVNNPT trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành năm 2022.

EVNNPT phấn đấu năm 2021 phần lớn cán bộ, công nhân viên EVNNPT nắm vững chủ trương, định hướng, nhiệm vụ về lộ trình chuyển đối số EVNNPT; có nhận thức cơ bản về chuyển đổi số; có thói quen sẵn sàng cho chuyển đổi số; có kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản.

Đình Dũng

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.