SCB triển khai chào bán 500 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ trong năm 2021

15:47 | 08/04/2021
Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2021, và triển khai phương án chào bán cổ phần ra công chúng để tăng thêm vốn điều lệ. Hiện tổng tài sản của SCB tiếp tục nằm trong Top 5 ngân hàng TMCP có quy mô lớn nhất nước.

Tính đến ngày 31/3/2021, quy mô tài sản của SCB đạt 660.580 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước, duy trì vị thế Top 5 trong hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam và là ngân hàng TMCP tư nhân có tổng tài sản lớn nhất.

Trong đó, cho vay khách hàng đạt 351.386 tỷ đồng, tăng 5,5% so cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tại thời điểm cuối quý I/2021 lần lượt là 1,10% và 0,79%. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tiếp tục tăng trưởng tốt, đạt 598.458 tỷ đồng, tăng 19,7% so với quý 1/2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 266,82 tỷ đồng, với đóng góp chủ yếu từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh tiền tệ.

SCB triển khai chào bán 500 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ trong năm 2021
SCB dự kiến chào bán 500 triệu cổ phần để tăng thêm 5.000 tỷ dồng vốn điều lệ trong năm 2021

Để tạo nguồn lực tăng tốc bứt phá trong thời gian tới, SCB đã công bố triển khai phương án chào bán cổ phần ra công chúng. Cụ thể SCB dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm 15.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2030, trong đó năm 2020-2021 tăng thêm 5.000 tỷ đồng.

Theo phương án tăng vốn điều lệ thêm 5.000 tỷ đồng trong năm 2020-2021, SCB sẽ chào bán 500 triệu cổ phần (tương ứng với 5.000 tỷ đồng) cho cổ đông hiện hữu. Trên cơ sở tổng vốn điều lệ tăng thêm, SCB sẽ ưu tiên bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tập trung vào đầu tư tài sản cố định, hiện đại hóa công nghệ thông tin và đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở các chi nhánh phù hợp với định hướng kế hoạch hàng năm để đáp ứng yêu cầu về nền tảng phát triển của ngân hàng.

Minh Long

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.