PC Quảng Ngãi: Tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn điện

Quảng Ngãi đang bắt đầu bước vào mùa xây dựng nên việc thi công công trình dưới hành lang lưới điện mang nhiều rủi ro xảy ra những tai nạn điện. Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo vận hành lưới và giảm tai nạn điện trong dân.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện còn 25 công trình, nhà ở vi phạm hành lang tuyến. Riêng số vụ vi phạm trồng cây trong hành lang tuyến thì xảy ra trên tất cả huyện, thị, thành phố. So với những năm trước, số vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện ở Quảng Ngãi đã giảm. Tuy nhiên, nguy cơ tái vi phạm và phát sinh số vi phạm mới vẫn tiềm ẩn. Do vậy, các đơn vị trực thuộc luôn tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện vi phạm và kịp thời xử lý theo quy định.

PC Quảng Ngãi: Tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn điện

Ông Lê Văn Danh - Trưởng phòng An toàn, PC Quảng Ngãi - cho biết: Ngay từ đầu năm đã có kế hoạch thực hiện nội dung đảm bảo lưới điện vận hành an toàn cũng như đảm bảo an toàn điện trong nhân dân. Do địa bàn rộng nên đơn vị thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, cảnh báo. Ở hiện trường chúng tôi phải theo sát chủ hộ, chủ đầu tư công trình để có văn bản cảnh báo an toàn với những trường hợp có nguy cơ, cũng như có hướng tư vấn, đề xuất, đôn đốc để đảm bảo việc xây dựng các hoạt động gần lưới điện đảm bảo an toàn.

Sau cơn bão số 9 năm 2020, năm 2021, ngoài đầu tư sửa chữa các điểm yếu, mất an toàn trên lưới điện, nhất là khu vực lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận, PC Quảng Ngãi tổ chức huấn luyện an toàn cho công nhân điện, trong đó chú trọng trang bị kiến thức nhận diện nguy cơ gây sự cố, mất an toàn với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, để lưới điện vận hành an toàn, PC Quảng Ngãi cũng đã tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu về an toàn điện; đồng thời xử lý nghiêm các vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện nhằm giảm tai nạn điện trong nhân dân và vận hành lưới an toàn, liên tục.

Thành Long

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.