Quảng Ninh: Phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

13:22 | 13/03/2021
Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trong ngày 15/3/2021. Đồng thời, trong sự kiện sẽ diễn ra lễ ký Cam kết “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”.

Các hoạt động hướng tới Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 được tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết dương lịch, Tết âm lịch, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường.

Lực lượng quản lý thị trường trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường kết hợp việc tuyên truyền đến các nhà sản xuất, kinh doanh nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường kết hợp việc tuyên truyền đến các nhà sản xuất, kinh doanh nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Lễ phát động nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

Ngoài ra, cũng trong buổi lễ Sở Công Thương Quảng Ninh sẽ triển khai, phổ biến các nội dung về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh Quảng Ninh bao gồm: Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ người tiêu dùng; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30- CT/TW; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 08/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình được tổ chức vào 8h30 ngày 15/3/2021 tại Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.