Đại hội XIII bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Cuối ngày làm việc hôm nay 30/1/2021, các đại biểu tham dự Đại hội XIII đã bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Việc bỏ phiếu diễn ra tại hội trường lớn, nơi Đại hội làm việc ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

1.587 đại biểu dự Đại hội sẽ bầu ra 200 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Đại hội XIII bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiến hành bỏ phiếu
Đại hội XIII bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII
Các đại biểu dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu
Đại hội XIII bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Trước khi bỏ phiếu, các đại biểu nghe hướng dẫn ghi phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu tại hội trường và phòng họp của Ðoàn đại biểu; việc kiểm phiếu sử dụng phần mềm do Quân ủy Trung ương cung cấp. Đại hội sẽ nghe kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII ngay trong tối 30/1/2021.

Quang Lộc - Cấn Dũng

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.