Bộ Công Thương hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021

Nhận thức được tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, cuộc sống con người và lời kêu gọi của Ban thư ký Công ước Ramsar, Bộ Công Thương hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021.

Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là Điều ước quốc tế với sứ mệnh “bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới” với sự tham gia của 171 quốc gia. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở thành thành viên của Công ước Ramsar từ năm 1989. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động về bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước để thực hiện trách nhiệm quốc gia thành viên, đặc biệt là đã xây dựng hành lang pháp luật về quản lý đất ngập nước.

Nhận thức được tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước và cuộc sống con người, Ban thư ký Công ước Ramsar đề nghị các quốc gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Đất ngập nước Thế giới ngày 2 tháng 2 năm 2021 với chủ đề “Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống” (Inseparable - Water, Wetlands and Life).

Bộ Công Thương hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021

Để triển khai các hoạt động hưởng ứng theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 235/BTNMT-TCMT ngày 18 tháng 01 năm 2021, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị, các Tập đoàn, Tổng Công ty; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; các cơ quan truyền thông thuộc Bộ thực hiện một số hoạt động.

Cụ thể, tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tải nguyên nước, sự sống của con người, đa dạng sinh học và kêu gọi mọi người củng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dùng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái.

Tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp như phổ biến các tài liệu truyền thông, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm (khuyến khích trực tuyến tại trụ sở làm việc và các địa điểm thích hợp 2 về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Cùng với đó, lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, nguồn nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của đơn vị và địa phương.

Các tài liệu về chủ đề ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 và các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới trong năm 2021 của các quốc gia được đăng ký và đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: https://www.worldwetlandsday.org

Thu Trang

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.