Người lao động Việt Nam bị ảnh hưởng như nào trong dịch COVID-19?

17:25 | 13/01/2021
Trong năm 2020, đại dịch COVID-19 đã gây ra tác động tiêu cực tới 32,1 triệu người lao động và tước đi cơ hội tham gia thị trường lao động của 1,6 triệu người.
32,1 triệu người lao động Việt Nam bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19

Thu Thủy

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.