Xây dựng thể chế thị trường lao động đồng bộ, hiện đại

11:20 | 17/12/2020
Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng đại dịch Covid-19, song Cục Việc làm (Bộ Lao động – Thương binh và xã hội - LĐ-TB&XH) vẫn hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ như xây dựng thể chế thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trong thời gian qua, Cục đã chủ động, tích cực tham mưu cho Bộ LĐ-TB&XH, từ đó, góp phần cho Bộ tham mưu Chính phủ chính sách hỗ trợ người lao động ứng phó đại dịch Covid-19.

Xây dựng nhiều đề án lao động, việc làm

Công tác xây dựng thể chế thị trường lao động là một trọng tâm của Cục Việc làm trong năm 2020. Ngoài việc sửa đổi các nghị định phù hợp với Bộ Luật lao động năm 2019 về quản lý lao động, giao dịch việc làm, các trung tâm dịch vụ việc làm, Cục Việc làm cũng tập trung xây dựng nhiều đề án trong lĩnh vực lao động việc làm, thậm chí có những đề án phức tạp, chưa có tiền lệ, chưa có các nghiên cứu bài bản.

2039-lao-dong-viec-lam

Đơn cử như: Đề án Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, là đề án trung tâm, hướng tới phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này, đòi hỏi cần tìm hiểu lý luận, thị trường lao động, đặc trưng với trình độ phát triển ở nước ta… Hay Đề án về cung - cầu lao động - đây được xem là đề án phức tạp, đòi hỏi giải quyết những hạn chế hiện nay giữa cung và cầu lao động giữa các khu vực sản xuất, địa bàn, ngành nghề, và ngay trong các công đoạn của chuỗi giá trị. Ngoài ra, Cục còn thực hiện Đề án về bảo hiểm thất nghiệp.

Ba đề án của Cục đòi hỏi phải vừa cụ thể hóa thể chế hóa chủ trương của Đảng, vừa xây dựng cơ sở lí luận hiện đại trên cơ sở thực tiễn nước ta và trả lời ngay, kịp thời đòi hỏi đa dạng từ thực tiễn đang phát triển nhanh, biến động không ngừng” - tiến sỹ Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm nhấn mạnh.

Không chỉ xây dựng thể chế thị trường lao động, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Cục còn tích cực chỉ đạo hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, thực hiện chi trả bảo hiểm thất nghiệp, các thủ tục được rút gọn, để hỗ trợ ngay cho người lao động, với số hồ sơ tới 1.028.234, số tiền lên tới 17 nghìn tỷ đồng tính đến hết tháng 11/2020. Đồng thời các trung tâm dịch vụ việc làm kết nối với nhau, san sẻ cung cầu lao động giữa các địa phương và ngay từng địa phương để cung cầu không bị tắc nghẽn.

Đặc biệt, từ tháng 2 - 9/2020, Cục đã liên tục chủ động nghiên cứu, tổng hợp cơ sở lý luận về đánh giá ảnh hưởng của dịch tới kinh tế, tới lao động - việc làm; nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm của hơn 120 quốc gia trên thế giới về các chính sách hỗ trợ người dân ứng phó dịch Covid-19; nghiên cứu phương pháp, thu thập dữ liệu và thực hiện các báo cáo dự báo nhanh về thị trường lao động - việc làm và ảnh hưởng của dịch tới lao động - việc làm để báo cáo Bộ LĐ-TB&XH. Từ đó, Cục đã chủ động, tích cực và sáng tạo tham mưu cho Bộ để góp phần cho Bộ tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 15/QĐ-TTg về các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động ứng phó với dịch Covid 19, trong đó có 3/5 đối tượng do Cục việc làm trực tiếp chịu trách nhiệm tham mưu và thuộc chức năng nhiệm vụ của Cục.

“Sau khi các chính sách hỗ trợ được ban hành, Cục cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền triển khai, có thời điểm tới gần hai tháng Cục trưởng Cục Việc làm phụ trách số điện thoại hotline để trả lời người dân, các trưởng phòng thay nhau chỉ đạo tuyên truyền và giải đáp chính sách với hơn 20 cán bộ trực đường dây nóng 111. Đồng thời thu thập thông tin từ địa bàn về các đối tượng Cục chịu trách nhiệm” - tiến sỹ Vũ Trọng Bình chia sẻ thêm.

Hướng tới thể chế hóa cơ chế vận hành thị trường lao động

Năm 2021 sẽ là một dấu mốc quan trọng cho sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường lao động sau Covid và là nền tảng cho sự phát triển của giai đoạn sau. Ông Vũ Trọng Bình cho biết, năm 2021, Cục sẽ tiếp tục đối mới tư duy và phương pháp làm việc trong xây dựng thể chế chính sách, quản lí nhà nước và theo dõi, đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến người lao động, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cập nhật tình hình thông tin thị trường lao động việc làm, cung cầu lao động trong bối cảnh dịch Covid-19 để tiếp tục đề xuất, tham mưu cho Bộ, Chính phủ các chính sách phù hợp.

Bên cạnh đó, Cục sẽ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ sửa Luật Việc làm, hướng tới thể chế hoá các cơ chế vận hành của thị trường lao động, củng cố bảo hiểm thất nghiệp để thực sự là giá đỡ cho người lao động và là công cụ để điều phối thị trường, đẩy mạnh hiệu quả sử dụng Quỹ Quốc gia về việc làm để tạo việc làm mới, việc làm bền vững, đặc biệt ở các địa bàn đặc thù.

Ngoài ra, thời gian tới, Cục sẽ thúc đẩy tư duy số hoá, ứng dụng công nghệ thông tin trong thị trường lao động, hướng dẫn chỉ đạo hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tăng cường các hoạt động giao dịch việc làm trực tuyến, xây dựng sàn giao dịch việc làm đúng nghĩa, kết nối cung - cầu lao động và giải quyết bảo hiểm thất nghiệp hiệu quả, nhất là đối với các địa phương bị tác động bởi dịch Covid-19.

“Đặc biệt, Cục Việc làm sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường phát triển liên thông, đồng bộ trên toàn quốc, kết nối, hội nhập quốc tế, để thị trường từng bước vận hành theo đúng cơ chế thị trường lao động đồng bộ, hiện đại định hướng XHCN như chủ trương của Đảng và Nhà nước” - ông Vũ Trọng Bình nhấn mạnh.

Thu Phương

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.