Đà Nẵng: Đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển

21:04 | 30/11/2020
TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2045, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của thành phố sẽ đủ khả năng tạo ra các sản phẩm CNHT có tính cạnh tranh cao đáp ứng nhu cầu sản phẩm CNHT của các ngành công nghiệp ưu tiên.

Đà Nẵng: Đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển
Công nghiệp hỗ trợ hiện chiếm 20% giá trị tăng toàn ngành công nghiệp Đà Nẵng

Công nghiệp hỗ trợ chiếm hơn 20% giá trị tăng thêm

Công nghiệp hỗ trợ được chính quyền TP. Đà Nẵng khuyến khích phát triển cùng với công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin để trở thành ba trụ cột phát triển ngành công nghiệp của thành phố.

Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, CNHT thành phố đã có bước phát triển tích cực, thu hút được nhiều dự án đầu tư mới, mở rộng sản xuất, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố. Giai đoạn 2016-2020, tổng vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ ước đạt 7.640 tỷ đồng, giá trị tăng thêm (VA) các sản phẩm năm 2019 đạt trên 3.600 tỷ đồng, chiếm hơn 20% VA toàn ngành công nghiệp.

Tuy nhiên, việc phát triển CNHT vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố; số lượng, quy mô doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNHT còn khiêm tốn, trình độ công nghệ ở mức trung bình; các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chủ yếu vẫn là gia công, lắp ráp; tỷ lệ nội địa hóa thấp, nguồn nguyên phụ liệu phần lớn được nhập khẩu từ nước ngoài; chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư sản phẩm phụ trợ phục vụ công nghiệp công nghệ cao.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Mai – PGĐ Sở Công Thương Đà Nẵng, nguyên nhân chính của khiến CNHT Đà Nẵng chưa thực sự có “bứt phá” là do việc thực hiện chính sách phát triển CNHT chưa cao, chưa có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, giữa các doanh nghiệp thành phố với các doanh nghiệp trong vùng, cả nước và quốc tế; nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ chưa đủ mạnh, hiệu quả thấp; thiếu cơ chế hấp dẫn để thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia đầu tư, tạo sức lan tỏa, dẫn dắt ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố; thiếu đội ngũ nhân lực có tay nghề cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Bên cạnh đó, hiện quy mô thị trường sản phẩm CNHT tại Đà Nẵng và các địa phương trong vùng còn nhỏ, chưa hấp dẫn được các nhà đầu tư.

Đà Nẵng: Đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển
Đà Nẵng xem phát triển công nghiệp hỗ trợ là khâu đột phá trong định hướng phát triển ngành công nghiệp thành phố

Thúc đẩy phát triển mạnh công nghiệp, ưu tiên công nghiệp hỗ trợ

Để CNHT thực sự trở thành một trong 3 trụ cột công nghiệp của thành phố, khắc phục những hạn chế từ cơ chế, chính sách, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 30/10/2020 về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Theo đó, Đà Nẵng xác định phát triển CNHT phù hợp với chiến lược phát triển CNHT của cả nước và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trên cơ sở huy động có hiệu quả nguồn lực từ các thành phần kinh tế, sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư nước ngoài, tập trung phát triển sản phẩm CNHT cho các ngành công nghiệp ưu tiên, tạo ra giá trị tăng thêm cao cho ngành công nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng bền vững.

Mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2045, doanh nghiệp CNHT tăng về số lượng và năng lực, có khả năng tạo ra các sản phẩm CNHT có tính cạnh tranh cao, tập trung vào các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ như: Linh kiện, phụ tùng, vật liệu, thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, phần mềm và các dịch vụ thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của các ngành công nghiệp ưu tiên; thu hút được một số công ty, tập đoàn đa quốc gia sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh đầu tư vào Đà Nẵng để dẫn dắt, chuyển giao công nghệ, sử dụng sản phẩm trung gian, tác động lan tỏa phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025, Đà Nẵng đặt mục tiêu có trên 150 doanh nghiệp CNHT, trong đó có ít nhất 10% doanh nghiệp trong nước đủ năng lực cung ứng sản phẩm trực tiếp cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh; giá trị CNHT chiếm khoảng 30% giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; thu hút ít nhất 01 công ty, tập đoàn đa quốc gia đầu tư sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

Giai đoạn 2026 – 2030 có trên 300 doanh nghiệp CNHT, trong đó, ít nhất 15% doanh nghiệp trong nước đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh; giá trị CNHT chiếm khoảng 40% giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; trên mỗi lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thu hút được ít nhất 01 công ty, tập đoàn đa quốc gia đầu tư sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

Tạo đà để đến năm 2045, gia tăng số lượng các công ty, tập đoàn đa quốc gia sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh đầu tư vào Đà Nẵng; tăng tỷ lệ đóng góp của CNHT vào giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; tăng số lượng các doanh nghiệp CNHT nội địa tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất, cung ứng sản phẩm của các tập đoàn đa quốc gia và chuỗi giá trị toàn cầu.

Để thực hiện được mục tiêu trên, TP. Đà Nẵng sẽ thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế thành phố bền vững hơn, ưu tiên CNHT, xem đây là khâu đột phá trong định hướng phát triển ngành công nghiệp nói chung và lĩnh vực CNHT nói riêng. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu CNHT, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển.

Bên cạnh đó, hoàn thiện công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng, hình thành các phân khu chức năng dành riêng cho phát triển CNHT, khuyến khích đầu tư nhà xưởng xây sẵn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đà Nẵng: Đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển
Đà Nẵng sẽ nghiên cứu cơ chế để thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển, trong đó có ưu đãi về mặt bằng, chi phí đầu tư hạ tầng, tiếp cận vốn và hỗ trợ đẩy nhanh thời gian cấp chứng nhận đầu tư dự án

Về cơ chế, chính sách sẽ nghiên cứu ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế để hỗ trợ thúc đẩy CNHT gồm ưu đãi về mặt bằng, chi phí đầu tư hạ tầng, cho thuê nhà xưởng, văn phòng, xử lý môi trường, ưu đãi về vay vốn, lãi suất vay…; tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm CNHT trên địa bàn phù hợp với định hướng phát triển của thành phố; chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao phục vụ CNHT…

Đặc biệt, chú trọng nâng cao năng lực và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp CNHT thông qua việc đẩy mạnh hoạt động tư vấn, tìm kiếm, giới thiệu và hỗ trợ doanh nghiệp trong quản lý sản xuất, nghiên cứu & phát triển sản phẩm.

Ngoài ra, Đà Nẵng sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo cân đối ngân sách phục vụ các chương trình phát triển CNHT, tổ chức các chương trình kết nối cung cầu CNHT, thúc đẩy hoạt động liên kết sản xuất, kinh doanh, nhất là giữa các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh với các doanh nghiệp CNHT và giữa các doanh nghiệp CNHT với nhau.

Vũ Lê

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.