NPTPMB ra mắt Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên

17:46 | 17/11/2020
Ngày 17/11/2020 tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) đã tổ chức Lễ ra mắt các tổ chức Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên NPTPMB trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

NPTPMB được thành lập theo Quyết định số 88/QĐ-EVNNPT ngày 21/4/2020 của HĐTV EVNNPT, có nhiệm vụ thay mặt EVNNPT quản lý các dự án, bao gồm các dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất, nâng khả năng tải lưới truyền tải điện và các dự án đầu tư xây dựng khác khi được giao nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và tăng năng suất lao động của EVNNPT. Ngay sau khi được thành lập, NPTPMB đã bắt tay ngay vào việc xây dựng đề án thành lập các tổ chức Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên để trình Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên EVNNPT chuẩn y thành lập.

Đảng bộ NPTPMB được thành lập theo Quyết định số 10 - QĐ/ĐU ngày 04/09/2020 của Đảng ủy EVNNPT với 37 Đảng viên (có 1 đảng viên dự bị) hoạt động tại 6 chi bộ. Ngay sau khi có quyết định thành lập, Đảng ủy NPTPMB đã tổ chức hội nghị BCH phiên họp thứ nhất, quyết nghị Nghị quyết BCH Đảng bộ NPTPMB, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo chỉ đạo của Đảng ủy EVNNPT.

NPTPMB ra mắt Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên
Lễ ra mắt các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Ban QL dự án truyền tải điện

Công đoàn NPTPMB được thành lập theo Quyết định số 323/QĐ-CĐEVNNPT ngày 10/8/2020 của BCH Công đoàn EVNNPT. Hiện nay Công đoàn NPTPMB có 10 tổ công đoàn trực thuộc với 56 đoàn viên, trong đó có 4 đoàn viên nữ. Ban Chấp hành có 7 đồng chí do ông Phạm Chí Sỹ - Trưởng phòng kế hoạch làm Chủ tịch. Sau khi được thành lập, BCH Công đoàn đã tiến hành các thủ tục để hoàn thiện tổ chức, bổ nhiệm các tổ trưởng công đoàn trực thuộc; soạn thảo và ban hành các quy chế, quy định như: phân công nhiệm vụ trong BCH; chương trình hoạt động; quy chế làm việc; quy chế phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn NPTPMB.

Chi đoàn Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh NPTPMB được thành lập theo Quyết định số 78-QĐ/ĐTNEVNNPT ngày 04/9/2020 của Đoàn Thanh niên EVNNPT. Chi đoàn có với 9 đoàn viên (trong đó có 1 đoàn viên nữ), BCH Chi đoàn NPTPMB có 3 đồng chí, đồng chí Vũ Thanh Bình - Bí thư Chi đoàn. Chi đoàn đã thông qua chương trình hoạt động của BCH, nhiệm vụ gắn hoạt động của đoàn với các phong trào thi đua, lao động sản xuất của NPTPMB.

Tại buổi lễ ra mắt, ông Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đã nhấn mạnh, Lễ ra mắt Đảng bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên NPTPMB đánh dấu bước phát triển mới của NPTPMB. Việc thành lập các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên là hết sức cần thiết nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức, đảm bảo chức năng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ và xuyên suốt của Đảng ủy đối với mọi mặt hoạt động của NPTPMB. EVNNPT thực hiện đầu tư xây dựng với số lượng dự án, khối lượng và giá trị ngày càng lớn, các công trình trọng điểm, cấp bách yêu cầu đưa vào vận hành kịp thời, do vậy việc ra đời NPTPMB là nhu cầu tất yếu, nằm trong tiến trình tái cơ cấu EVNNPT.

Thay mặt Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên của NPTPMB, ông Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tuấn Tùng và xin hứa sẽ lãnh đạo tập thể, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các dự án đầu tư xây dựng nhằm góp phần hoàn thành với mục tiêu: “Đảm bảo Truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam”.

PV

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.