Quốc hội miễn nhiệm và thảo luận bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, trưởng ngành

16:17 | 11/11/2020
Tiếp theo chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 11/11, Quốc hội đã nghe tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; nghe tờ trình và thảo luận về bổ nhiệm chức vụ 3 bộ trưởng, trưởng ngành.

Tháng 9/2020, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Quốc hội miễn nhiệm và thảo luận bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, trưởng ngành

Ông Chu Ngọc Anh được điều động làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tương tự, tháng 10/2020, Bộ Chính trị đã điều động và phân công ông Lê Minh Hưng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Quốc hội miễn nhiệm và thảo luận bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, trưởng ngành
Ông Lê Minh Hưng được điều động giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng

Do vậy, Chính phủ đã có tờ trình báo cáo Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh và chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

Việc miễn nhiệm hai chức vụ trên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Về việc bổ nhiệm chức vụ thay thế Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo phương án Chính phủ trình Quốc hội, ông Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM là người được đề xuất Quốc hội xem xét phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được giới thiệu, trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng nhà nước.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng giới thiệu trình Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Y tế chính thức giữ chức Bộ trưởng.

Quốc hội miễn nhiệm và thảo luận bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, trưởng ngành
Nhân sự được Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn chức vụ Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và Thống đốc ngân hàng Nhà nước

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê Hà Nội, Thạc sỹ Kinh tế phát triển. Bà được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước từ ngày 25/8/2014 cho đến nay. Trước đó bà từng giữ chức Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước. Bà Hồng bắt đầu làm việc tại Ngân hàng Nhà nước từ 1/1991 tại Vụ Quản lý Ngoại hối.

Ông Huỳnh Thành Đạt sinh năm 1962, quê huyện Mỏ Cày, Bến Tre, PGS.TS Vật lý. Ông Đạt từng trải qua các vị trí: Phó trưởng phòng và Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính của Đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM); Chánh văn phòng Đại học Quốc gia TP.HCM; Phó giám đốc thường trực và Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ông Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966, quê Nam Định, tiến sĩ y học. Trước khi được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Y tế vào ngày 7/7, ông Long có thời gian 7 năm liên tục làm Thứ trưởng Bộ Y tế (12/2011 đến tháng 10/2018) và hơn một năm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ (10/2018 đến ngày 31/1/2020).

Trong phiên họp ngày 11/11, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở đoàn về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Theo chương trình, sáng ngày 12/11, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức vụ này bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đình Dũng - Quang Lộc

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.