Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh

17:19 | 29/10/2020
Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của thành phố Hà Nội và Tập đoàn điện lực Việt Nam, cán bộ công nhân viên lao động của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) đã không ngừng nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các hoạt động Công đoàn; tạo không khí thi đua sôi nổi hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công đoàn EVNHANOI đã chủ động phối hợp cùng chuyên môn tổ chức, phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất, động viên công nhân viên chức Liên đoàn vượt lên khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ theo chủ đề năm 2020 của Tập đoàn điện lực Việt Nam và Tổng công ty điện lực TP Hà Nội là “Hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, hướng tới thành công Đại hội Đảng các cấp” lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

4632-11
Công đoàn EVNHANOI luôn đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động

Tổng công ty luôn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, thực hiện đầy đủ mọi chế độ, chính sách và các ưu đãi khác cho cán bộ công nhân viên đơn vị, tích cực trong việc cải thiện điều kiện lao động, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, cải thiện đáng kể chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân, người lao động, đặc biệt tạo được sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp, coi công ty, nơi làm việc như “mái nhà chung”. Người lao động luôn có niềm tin vào lãnh đạo, vào doanh nghiệp, từ đó yên tâm công tác, cống hiến hết sức mình vì sự phát triển của đơn vị.

Các đoàn viên và người lao động làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, nhiều công việc sản xuất, kinh doanh chủ yếu là ở hiện trường cơ sở, lưới điện đòi hỏi kỹ thuật cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối, do vậy, Công đoàn Tổng công ty đã thường xuyên tuyên truyền và tổ chức tốt các phong trào thi đua trong công nhân viên chức Liên đoàn; thực hiện mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức Liên đoàn thực thi văn hóa doanh nghiệp, không để xảy ra tai nạn lao động do chủ quan.

Ông Phùng Lê Dũng- Chủ tịch Công đoàn EVNHANOI cho biết, trong những năm qua, EVNHANOI đã đẩy mạnh ứng dụng các sáng kiến và công nghệ thông tin vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, vận hành hệ thống điện để phát huy tối ưu các cơ sở hạ tầng hiện có.

4639-33
Mọi chế độ của người lao động đều được đáp ứng kịp thời

Để đoàn viên và người lao động yên tâm làm việc, Công đoàn EVNHANOI thường xuyên tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với lãnh đạo Tổng công ty, cập nhật thường xuyên và kịp thời tổ chức thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với cán bộ công nhân viên và người lao động trong doanh nghiệp, như: nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 100% cán bộ công nhân viên trong đơn vị đúng chế độ và thời gian quy định của Nhà nước; chi trả đầy đủ và kịp thời mọi chế độ lương, thưởng, chế độ thai sản, ốm đau cho cán bộ công nhân viên và người lao động.

Bên cạnh đó, năm 2020 đã diễn ra nhiều sự kiện như: đại dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, xã hội, Tháng công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động..., các cấp công đoàn từ Công đoàn Tổng công ty đến Công đoàn cơ sở trực thuộc đã tập trung triển khai hiệu quả nhiều chương trình hành động theo chủ đề năm 2020: “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; phối hợp cùng chuyên môn tập trung cho việc chăm lo, đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; kịp thời động viên, thăm hỏi công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp.

Lan Anh

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.