Bắc Ninh: Chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động

17:57 | 22/10/2020
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký Văn bản số 2749/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chỉ đạo tập trung nguồn lực cho công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động nói riêng, người dân nói chung, góp phần ổn định xã hội. Tăng cường thanh tra chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động như: Khai thác khoáng sản, khai thác đá, xây dựng, quản lý sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù.

2931-yao-tyo-huyn-luyyn-an-toan-lao-yyng-tyi-byc-ninh
Tập huấn an toàn lao động tại các làng nghề

Là đơn vị trực tiếp quản lý vấn đề an toàn lao động, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Ban quản lý các khu công nghiệp chỉ đạo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định hiện hành. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động; nghiêm túc khai báo việc sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định; tổ chức tự kiểm tra an toàn máy, thiết bị tại nơi làm việc; đôn đốc, nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động…

Nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh đã tham mưu với UBND tỉnh xây dựng các chính sách, văn bản quy định chặt chẽ chế độ cho người lao động, công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động... nhất là chế độ hỗ trợ thai sản cho lao động nữ đối với doanh nghiệp khi vào đầu tư tại tỉnh, để người lao động yên tâm gắn bó cùng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Điểm đáng lưu ý trên địa bàn Bắc Ninh, là địa phương thu hút khá đông doanh nghiệp hoạt động liên quan đến hóa chất. Công nghiệp hóa chất có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, bởi nó có mặt trong hầu hết các sản phẩm, từ những vật dụng thông thường đến sản phẩm công nghệ cao. Từ lâu những hoạt động liên quan đến hóa chất luôn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến sức khỏe, tính mạng con người, an ninh xã hội và môi trường. Vì vậy, công tác quản lý hóa chất nguy hiểm được các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, lưu trữ và sử dụng hóa chất.

Kết quả kiểm tra hàng năm cho thấy, các doanh nghiệp trên địa bàn cơ bản chấp hành tốt quy định của nhà nước về khai báo, đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm; thực hiện các thủ tục hành chính về xác nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trong danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong công nghiệp; xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trình Sở Công Thương thẩm định, cấp giấy xác nhận; các doanh nghiệp đã quan tâm đến công tác an toàn trong hoạt động hóa chất, xử lý nước thải công nghiệp, hạn chế ô nhiễm môi trường sinh thái, có ý thức, trách nhiệm trong việc nâng cao biện pháp quản lý, đầu tư đổi mới công nghệ; chú trọng công tác huấn luyện, thực hiện nghiêm các quy trình, quy phạm kỹ thuật trong sản xuất, sử dụng hóa chất nguy hiểm, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao sức khỏe của người lao động.

Với mục tiêu phát triển công nghiệp hóa chất bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vận chuyển, lưu trữ hóa chất an toàn, hiệu quả góp phần bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường... thời gian tới, Sở Công Thương Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, doanh nghiệp tập trung thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý an toàn hóa chất; tổ chức thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thanh Tâm

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.