Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025)

15:47 | 14/10/2020
Sáng 14/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã chính thức Khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức đại diện cho 124.934 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố.
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 2025)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội

Đến dự Đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các đơn vị quân đội, lãnh đạo các địa phương và các vị đại biểu Quốc hội Hải Phòng về dự Đại hội.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 2025)
Nghi thức chào cờ tại Đại hội

Tại phiên trù bị ngày hôm qua 13/10, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 7 đồng chí. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội; nội quy Đại hội; quy chế làm việc của Đại hội; Đoàn Chủ tịch phổ biến một số nội dung của Quy chế Bầu cử trong Đảng.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 2025)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ XVI

Dấu ấn mới trên con đường xây dựng và phát triển

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố - nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng sự cố gắng và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố, Hải Phòng đã đạt được những thành tích toàn diện và vượt bậc, trên mọi lĩnh vực. Kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, quốc phòng an ninh được củng cố, Hải Phòng thực sự đã đạt được những dấu ấn mới trên con đường xây dựng và phát triển.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 2025)
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - cho biết, để tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội tại 35 đảng bộ trực thuộc với 1.263 tổ chức cơ sở đảng. Công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội được tiến hành công phu, khoa học, đã huy động được trí tuệ và sự đóng góp của toàn Đảng bộ, cùng với các tầng lớp nhân dân thành phố. Đề án nhân sự được Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn bị kỹ, theo đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Ngày 31/8/2020, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đã có những chỉ đạo sâu sắc, giúp cho Đảng bộ thành phố hoàn thiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng nêu rõ, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI diễn ra trong bối cảnh mới, hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố đã được tăng cường, đây là kết quả sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Đặc biệt là Nghị quyết số 45 ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển TP. Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã mở ra một vận hội mới cho phát triển thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI là một sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Đại hội có trách nhiệm tổng kết, đánh giá toàn diện và sâu sắc những kết đạt được, cùng với những khuyết điểm còn tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm từ công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV.

Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, là cơ quan nhận trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, Đại hội thể hiện tinh thần quyết tâm “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030.

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.