Saigon Co.op hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho các thành viên Liên minh HTX Việt Nam

17:04 | 08/10/2020
Dự kiến vào tháng 11/2020, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam và Saigon Co.op sẽ chính thức ký kết hợp tác về việc hỗ trợ, hợp tác, liên kết chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm giữa Saigon Co.op với các HTX trong cả nước.

Đây là nội dung được cho biết tại buổi làm việc của Liên minh HTX Việt Nam với Saigon Co.op vừa diễn ra tại Hà Nội.

4147-ong-nguyyn-anh-yyc-tyng-giam-yyc-saigon-coop-phat-biyu-tyi-buyi-lam-viyc
Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng giám đốc Saigon Co.op - phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi các nội dung như hợp tác, liên kết chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm giữa Saigon Co.op với các HTX trên địa bàn cả nước, chủ yếu là hàng nông sản, sản phẩm OCOP và kế hoạch hợp tác dài hạn giữa Liên minh HTX Việt Nam và Saigon Co.op.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, trên địa bàn cả nước hiện nay có khoảng 27.000 HTX, trong đó có gần 18.000 nông nghiệp; gần 8.500 phi nông nghiệp, 1.200 quỹ tín dụng nhân dân, 130.000 tổ hợp tác, 100 liên hiệp HTX. Xu hướng nông nghiệp hiện nay phát triển tương đối mạnh, sau Luật Hợp tác xã năm 2012, cả nước thành lập gần 12.000 HTX, trong đó, có rất nhiều lao động trẻ có chuyên môn khởi nghiệp từ HTX.

Thời gian tới, Liên minh HTX Việt Nam sẽ đưa ra những giải pháp để kết nối cho các HTX đưa được hàng vào hệ thống bán lẻ rộng khắp của Saigon Co.op. Đồng thời mong muốn phát triển sản phẩm lĩnh vực riêng giữa Liên minh HTX Việt Nam và Saigon Co.op. Bên cạnh đó, Liên minh HTX Việt Nam sẽ hỗ trợ các vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ về cơ chế, chính sách đối với hoạt động của Saigon Co.op.

Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng giám đốc Saigon Co.op - đã đưa các kiến nghị từ phía nhà bán lẻ này liên quan đến luật, nghị định, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho Saigon Co.op; đề xuất xây dựng 3 mô hình HTX kiểu mới như HTX sinh viên, HTX việc làm và HTX tiêu dùng cục bộ; đề xuất chương trình đào tạo kết nối nguồn nhân lực…

Mai Ca

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.