Ngày 1/9 huy động 7.782 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua đấu thầu

23:39 | 01/09/2020
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 1/9/2020, tại HNX đã diễn ra phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm. Kết quả, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ này đã huy động được tổng cộng 7.782 tỷ đồng.

Trong đó, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm có khối lượng gọi thầu là 500 tỷ đồng, huy động đạt 500 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 1,68%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ của phiên đấu thầu trước đó (ngày 26/8/2020). Trong phiên đấu thầu phụ trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 5 năm tại phiên đấu thầu ngày 1/9/2020, Kho bạc Nhà nước cũng đã huy động được thêm 250 tỷ đồng.

1126-tpcp-copy
Ảnh minh họa

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có khối lượng gọi thầu là 3.000 tỷ đồng, huy động đạt 3.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 2,90%/năm, bằng lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ của phiên trước đó (ngày 26/8/2020). Phiên đấu thầu phụ trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 10 năm cũng đã huy động thêm được 1.500 tỷ đồng.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm có khối lượng gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động đạt 1.500 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 3,07%/năm, bằng lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ phiên trước đó (ngày 26/8/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 15 năm cũng huy động được thêm 532 tỷ đồng.

Trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 20 năm, có tổng mức gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động đạt 500 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 3,36%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trái phiếu Chính phủ trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/8/2020). Tính chung từ đầu năm đến ngày 1/9/2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 176.340 tỷ đồng trải phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu.

Ngọc Quỳnh

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.