TP. Sông Công: “Khoác áo mới” cho bộ mặt nông thôn

15:07 | 24/08/2020
Đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2018, song không dừng lại ở đó, đến nay, diện mạo nông thôn ở TP. Sông Công (Thái Nguyên) tiếp tục có những thay đổi tích cực. Kinh tế tăng trưởng, bộ mặt nông thôn cải tiến đi lên, đời sống của nhân dân thay đổi theo hướng ổn định và phát triển mạnh mẽ hơn.

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Được coi là một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên, nhiều năm qua, TP. Sông Công đã phát triển mạnh mẽ theo hướng công nghiệp. Những nhà máy, những khu công nghiệp mọc lên san sát, mang về nguồn thu nhập cao cho ngân sách tỉnh nói chung, TP. Sông Công nói riêng và đời sống người dân, góp phần cùng địa phương và đất nước hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh thế thế giới.

Đi đôi với nhiệm vụ trong tâm là phát triển công nghiệp, mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp luôn được các cấp chính quyền của thành phố và các xã đề cao. Do vậy, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Sông Công đã đạt được kết quả rất đáng tự hào. Những thành tích ấy không tự nhiên có được, mà là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, sự vào cuộc của tập thể từ lãnh đạo thành phố, sự chung tay của các doanh nghiệp và sự đồng thuận đến mỗi người dân.

TP. sông công: “khoác áo mới” cho bộ mặt nông thôn

Cụ thể, Đảng bộ thành phố đã đề ra chủ trương, chỉ đạo các cấp, ngành phát triển nền nông nghiệp sản xuất theo hướng hàng hóa. Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững được Đảng bộ thành phố coi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho các hoạt động nông nghiệp phát triển. Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại đã được nông dân mạnh dạn áp dụng; đưa Sông Công trở thành địa phương thứ hai trên địa bàn toàn tỉnh hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đáng chú ý, chương trình đã nhận được sự vào cuộc tích cực của người dân. Nhìn những con đường được bê tông hóa kiên cố, khang trang, rộng mở, hệ thống điện chiếu sáng được đầu tư, … nhận thức của người dân đã thay đổi, từ suy nghĩ phải làm nông thôn mới, bây giờ chuyển sang người dân sẵn sàng làm nông thôn mới và mong muốn làm nông thôn mới. Nhờ huy động được nguồn lực của nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp chung tay xây dựng nông thôn mới, hệ thống kết cấu hạ tầng của các xã, phường, đặc biệt các xóm đã được thành phố đầu tư xây dựng ngày càng khang trang.

Điểm nhấn của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới khi triển khai trên địa bàn TP Sông Công là khi tỷ trọng cơ cấu kinh tế nông nghiệp thu hẹp nhường chỗ cho công nghiệp xây dựng thì đã nhanh chóng chuyển hướng xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đã đi đúng hướng để đạt được những thành công đáng ghi nhận.

Mặc dù, diện tích đất nông nghiệp giảm, nhưng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng năm vẫn tiếp tục gia tăng. Nếu năm 2016 đạt 610 tỷ đồng, thì hiện nay đã đạt trên 750 tỷ đồng. Sản lượng lương thực cây có hạt bình quân hàng năm đạt trên 24.000 tấn, số mô hình sản xuất triển khai thực hiện theo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được nghiệm thu gần 40 mô hình. Hàng năm, duy trì trồng rừng được từ 70 - 100ha, trồng chè từ 20 - 30ha... Kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng trên 6%. Giá trị sản phẩm trên 1ha diện tích trồng trọt đến nay đạt 100 triệu đồng.

Về bộ mặt giao thông, 4 xã Vinh Sơn ( nay sáp nhập với phường Lương Châu để thành lập phường Châu Sơn), Bình Sơn, Bá Xuyên, Tân Quang đã thu hút nguồn lực từ cộng đồng dân cư, đầu tư xây dựng 94,83 km đường giao thông đạt chuẩn. Bên cạnh việc đầu tư bê tông hóa các tuyến đường, nhân dân đã tự nguyện hiến ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường theo quy hoạch đảm bảo kết nối giao thông thông suốt. Hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn các xã hiện nay đã đáp ứng được nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Các hệ thống trạm bơm, kênh mương do xã quản lý thường xuyên được nạo vét, tu sửa.

Toàn bộ hệ thống điện địa phương đã đảm bảo đạt chuẩn cho các hộ sử dụng thường xuyên, an toàn. Các trục đường chính, tuyến đường và vỉa hè đường phố chính được chiếu sáng kết nối với các xã đường liên xóm. Thành phố Sông Công có 29/31 trường học đạt chuẩn quốc gia. Trên địa bàn 4 xã xây dựng nông thôn mới, số trường học đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 100%. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng phù hợp với đời sống của người dân trong thành phố.

Ngoài ra, nhiều dự án trọng điểm đầu tư vào địa bàn đã góp phần quan trọng làm tăng nhanh thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn. Thành phố đã hỗ trợ về y tế cho 100% số người nghèo có nhu cầu được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, được hỗ trợ vay vốn, được miễn giảm học phí và tiền đóng góp xây dựng trường theo quy định. Bằng nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ nên tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các xã đã giảm đáng kể.

TP. sông công: “khoác áo mới” cho bộ mặt nông thôn

Đăc biệt về lao động việc làm được chú trọng hơn, hàng nghìn lượt người lao động đã được giải quyết việc làm ở các khu công nghiệp lớn của tỉnh Thái Nguyên như: Khu công nghiệp Samsung, Điềm Thụy, Khu công nghiệp Sông Công I... các cụm công nghiệp nhỏ và vừa ở địa bàn các xã. Đồng thời, Thành phố đã thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề và tạo việc làm phù hợp người lao động nông thôn.

Trên địa bàn Thành phố, có Bệnh viện C của Tỉnh, Trung tâm y tế Thành phố và các Trạm Y tế. Các xã đều có trạm y tế đạt chuẩn theo quy định, mỗi trạm y tế có 01 bác sỹ. Hàng năm, đã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia tại các cơ sở y tế trên địa bàn; Xây dựng xã đạt chuẩn về y tế theo Bộ tiêu chí Quốc gia, nâng cao chất lượng chăm sóc, sức khỏe cho nhân dân.

Mục tiêu mới cho xây dựng nông thôn mới

Để Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao, TP. Sông Công tiếp tục triển khai cơ chế đặc thù, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động các nguồn lực để xây dựng hạ tầng nông thôn; triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. Thành phố tiếp tục chỉ đạo mỗi xã xây dựng 1 xóm làm điểm về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; từ đó, nhân ra diện rộng và phấn đấu đến năm 2025, cả 3 xã đều đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.