Phong trào thi đua yêu nước thiết thực ở Vinapaco

21:22 | 15/07/2020
Ngày 14/7, Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (2020-2025). Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân, lao động do Tổng công ty Giấy Việt Nam phát động đã thu được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị và toàn Tổng công ty.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong giai đoạn 2016-2020, Vinapaco đã phát huy tối đa công suất của các dây chuyền sản xuất hiện có; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý kỹ thuật; bảo dưỡng phòng ngừa, xử lý kịp thời các sự cố máy móc, thiết bị. Tổng sản phẩm giấy sản xuất 537.760 tấn, trong đó sản lượng giấy in, viết đạt 484.155 tấn, giấy Tissue đạt 53.605 tấn; tiêu thụ đạt 536.143 tấn. Tổng công ty đã cung ứng từ 20 - 25% sản lượng giấy in, giấy viết các loại cho nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu sang thị trường một số nước trong khu vực với mẫu mã sản phẩm đa dạng. Giai đoạn 2016-2020: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.472.536 triệu đồng; doanh thu đạt 11.912.878 triệu đồng; lợi nhuận đạt 281.556 triệu đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 6,5 - 7,5 triệu đồng/người/tháng.

4828 giay 1

Đồng thời, với việc tập trung đầu tư phát triển sản xuất, công tác an sinh xã hội đã được Vinapaco quan tâm đúng mức. Mỗi năm, công ty mẹ tổng công ty và đơn vị thành viên đã dành nhiều tỷ đồng để làm công tác an sinh, xã hội như: hỗ trợ các gia đình CBCNV, người lao động trong tổng công ty có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở; tham gia, tài trợ, hỗ trợ các chương trình xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, bảo trợ người tàn tật và trẻ em, khắc phục hậu quả thiên tai, chung sức xây dựng nông thôn mới, chương trình hướng về biên giới, hải đảo… Phong trào tri ân người có công, Vinapaco nhận phụng dưỡng 7 mẹ Việt Nam anh hùng, tổng số tiền chi phụng dưỡng các mẹ trong 5 năm trên 400 triệu đồng.

Thi đua sáng tạo giúp tăng năng suất lao động

5 năm qua, các phong trào thi đua đã được Vinapaco duy trì hàng năm và không ngừng được đổi mới, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

Điển hình của phong trào thi đua yêu nước được duy trì tổ chức thường xuyên, liên tục có hiệu quả là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" gắn liền với phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, đã góp phần tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động. Với phong trào này thường xuyên có 90 - 95% đơn vị đăng ký tham gia giao ước thi đua, có từ 70-75% tập thể đạt lao động giỏi và cá nhân đạt lao động tiên tiến. Trong 5 năm qua, tại khu vực sản xuất công nghiệp công ty mẹ có 36 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng, làm lợi trên 6 tỷ đồng. Từ phong trào này đã có 21 lượt cá nhân được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Phong trào thi đua trong nghiên cứu khoa học đã được Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy say mê tìm tòi nghiên cứu. Giai đoạn 2015 - 2020, Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy tổ chức thực hiện 21 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) các cấp, trong đó có 01 đề tài cấp Nhà nước, 16 đề tài và 02 dự án cấp Bộ Công Thương, 01 dự án cấp tỉnh Phú Thọ, 01 đề tài cấp tổng công ty. Hầu hết các đề tài nghiên cứu được hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước, cấp Bộ đánh giá cao, đóng góp có giá trị vào thực tiễn sản xuất.

Ở khối sản xuất lâm nghiệp còn có phong trào Trồng rừng năng suất cao và phong trào kinh tế phụ gia đình”, phong trào "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình" đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua các phong trào này đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, được biểu dương khen thưởng và nhân rộng trong toàn khối lao động sản xuất lâm nghiệp.

5 mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2021-2025 là giai đoạn Vinapaco đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tiến tới thực hiện cổ phần hóa. Thực hiện các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra: Tốc độ tăng trưởng: giá trị SXCN tăng bình quân: 8,5%/năm; doanh thu tăng bình quân: 9,4% năm; nộp ngân sách tăng bình quân: 4,9%/năm; lợi nhuận tăng bình quân: 8%/năm.

Từ các mục tiêu nêu trên, Vinapaco đưa ra một số giải pháp trọng tâm trong phong trào thi đua yêu nước thời gian tới.

4829 giay 2
Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Thứ nhất, thực hiện nghiêm các chỉ thị của Bộ Chính trị, Chính phủ, của trung ương về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng, chủ tịch công đoàn các đơn vị trong việc tổ chức phong trào thi đua, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua đang áp dụng có hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ của Vinapaco, gồm các phong trào như: Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và nhân rộng sang các lĩnh vực sản xuất khác; thi tay nghề, thi thợ giỏi; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phong trào “Xanh - sạch - đẹp”; phòng trào “5S”; phong trào “Người thợ trồng rừng giỏi”, phong trào “Trồng rừng năng suất cao và phát triển kinh tế hộ gia đình"...

Thứ ba, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt việc thu hút và xây dựng lực lượng lao động cho giai đoạn phát triển mới của tổng công ty

Thứ tư, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác khen thưởng theo phương châm: hướng về các tập thể nhỏ, về người lao động; chủ động phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua để khen thưởng kịp thời.

Thứ năm, tiếp tục quan tâm việc bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực cho người làm công tác thi đua trong việc tham mưu, kỹ năng tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng cho cán bộ làm công tác phong trào.

4830 giay 3
Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - phát biểu tại hội nghị

Đánh giá về công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn 2015-2020 của Vinapaco, ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - biểu dương những tấm gương, những nỗ lực của tập thể, cá nhân đã được vinh danh trong Đại hội lần này. Đồng thời cũng kỳ vọng, thời gian tới, công tác thi đua khen thưởng của Vinapaco sẽ tạo xung lực mới cho phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm, đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, đồng sức phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng Vinapaco vững mạnh.

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy cũng yêu cầu, toàn bộ cán bộ công nhân viên Vinapaco nỗ lực trong các hoạt động thi đua, phấn đấu đạt thành tích cao nhất để bù lại những thiếu hụt của 6 tháng đầu năm, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, làm tiền đề thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Duyên

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.