VietinBank sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020

14:49 | 07/07/2020
Ngày 6/7/2020 tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (NHCT/VietinBank) đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2020 (Hội nghị) và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.    

Những kết quả toàn diện
Trên cơ sở Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội X thông qua, với quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy NHCT xác định rõ cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng bộ NHCT trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các mặt công tác xây dựng đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT cho biết: Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ và toàn hệ thống VietinBank. Đây là năm cuối VietinBank thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, cũng là năm cuối thực hiện Kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2018 - 2020; chuẩn bị và tạo đà cho việc triển khai thành công Chiến lược phát triển 10 năm (2021 - 2030) và Kế hoạch trung hạn 2021 - 2023 của VietinBank. Đặc biệt, 2020 còn là dấu mốc quan trọng khi toàn Đảng bộ NHCT đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X và bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 khi thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, NHNN, Đảng ủy NHCT tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ và toàn hệ thống triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả hoạt động kinh doanh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống từ định hướng tăng trưởng bền vững, an toàn, hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

vietinbank so ket cong tac dang 6 thang dau nam 2020
8 chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (2015 - 2019)

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Bình- Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ và toàn hệ thống VietinBank đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, Đảng bộ NHCT đã tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua xây dựng nghị quyết, chương trình công tác năm, ban hành 43 Nghị quyết, 367 quyết định, 389 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời các mặt hoạt động một cách khoa học, hiệu quả và thực chất.

Đảng bộ NHCT tiếp tục triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ thông qua xây dựng Kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020, ban hành 14 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc hằng tháng quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW. Công tác tuyên truyền gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW được đẩy mạnh triển khai với tinh thần nghiêm túc, chủ động, đi vào chiều sâu.

Tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm

Trong 6 tháng cuối năm, toàn Đảng bộ NHCT sẽ tiếp tục duy trì nề nếp các mặt công tác xây dựng đảng, đảm bảo triển khai, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo quy định ngay từ đầu nhiệm kỳ. Theo đó, để tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, góp phần triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2020, Bí thư Đảng ủy NHCT yêu cầu Đảng bộ cần tập trung triển khai các nội dung sau:

vietinbank so ket cong tac dang 6 thang dau nam 2020

Các tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh nhận Giấy khen của Đảng ủy NHCT

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Đặc biệt chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 12, Chỉ thị 05 CT/TW gắn với xây dựng và thực hiện có kết quả Văn hóa Doanh nghiệp của VietinBank.

Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với kiểm tra, kiểm soát của chuyên môn.

Thứ ba,tiếp tục phát huy tốt vai trò nêu gương đặc biệt là đối với đ/c Bí thư, người đứng đầu đơn vị và cấp ủy các cấp, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Thứ tư,tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, trong đó trọng tâm là duy trì nghiêm túc đối thoại định kỳ trong quý III và quý IV/2020.

“Đảng ủy, Ban Lãnh đạo tin tưởng, các cấp ủy đảng, chính quyền sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020 và các nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới 2020 - 2025” - đồng chí Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, Đảng ủy NHCT đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên; trao Giấy khen cho 15 tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2019; trao Giấy khen cho 8 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ NHCT đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (2015 - 2019).

Hoàng Trang

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.