Đẹp hơn với mô hình “5 không, 3 sạch”

07:00 | 05/06/2020
Triển khai ngay sau khi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) được phát động, Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc góp phần thực hiện hầu hết các tiêu chí NTM.

Sạch nhà, đẹp thôn xóm

Là lực lượng lao động quan trọng trong xã hội, chiếm hơn 50% tổng số lao động, hơn ai hết, phụ nữ cả nước có vai trò đặc biệt quan trọng, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng NTM.

Thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, 100% cơ sở Hội Phụ nữ trên cả nước đã đăng ký và thực hiện có hiệu quả các phần việc như: Phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, xử lý rác thải tại thôn xóm; dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường; hỗ trợ gia đình hội viên xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Ngoài nội dung định hướng của Trung ương, một số địa phương vùng cao, miền núi đã linh hoạt, sáng tạo lựa chọn các nội dung “không” và “sạch” phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm địa phương như: “Không tảo hôn và kết hôn cận huyết thống” (Lai Châu), “Không thủ tục, tập tục lạc hậu” (Đắk Lắk), “Sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng sạch” (Quảng Ngãi)...

dep hon voi mo hinh 5 khong 3 sach
Mô hình “Đường làng, nhà tôi xanh - sạch - đẹp” tại thôn Đắk Lung, xã Kon Đào, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum

Đến nay, đã có hơn 55.000 km đường hoa, cây xanh được các cấp Hội thực hiện, hơn 1,2 triệu hộ gia đình phụ nữ khó khăn đã được Hội vận động và giúp xây nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch. Nhiều mô hình bảo vệ môi trường được xây dựng, nhân rộng như: “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”; “Dùng làn đi chợ”, “Thôn phụ nữ xanh - sạch – đẹp”, “Nhà tôi xanh – sạch – đẹp”, “Hộ gia đình không chăn nuôi gia súc dưới gầm sàn” “Phụ nữ sản xuất sạch, tiêu dùng sạch”, “Ngày thứ Bảy, Chủ nhật xanh”...

Gần 100.000 hộ nghèo thoát nghèo nhờ phụ nữ

Đặc biệt, thông qua thực hiện tiêu chí “Không đói nghèo”, Hội phụ nữ đã có nhiều hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế theo cách tiếp cận đa chiều, gắn hỗ trợ giảm nghèo với dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ các mô hình liên kết sản xuất, sản xuất an toàn. Hiện các cấp Hội đang quản lý nhiều nguồn vốn với tổng dư nợ gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, Hội Phụ nữ luôn là đoàn thể đi đầu với nhiều điểm nhất trong hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội: Dư nợ cao nhất; nợ quá hạn thấp nhất; số tổ tiết kiệm tiêu dùng nhiều nhất; số dư tiết kiệm nhiều nhất; tỷ lệ thành viên tham gia tiết kiệm cao nhất…

Cùng với hành trình xây dựng NTM, các cấp Hội đã hỗ trợ thành lập mới 358 Hợp tác xã do phụ nữ quản lý và 3.853 tổ hợp tác/tổ liên kết. Từ năm 2017 đến nay, hơn 34.000 lao động nữ nông thôn đã được Hội đào tạo, dạy nghề. Với cách thức hỗ trợ giảm nghèo đa dạng, ở các cấp độ khác nhau, trung bình hàng năm, gần 100.000 hộ nghèo được Hội giúp đã thoát nghèo. Phụ nữ cả nước cũng đã tích cực học hỏi, áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, tham gia dồn điển đổi thửa, xây dựng những cánh đồng mẫu lớn, những trang trại nông nghiệp, vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao, đời sống của phụ nữ được cải thiện rõ nét.

Song song với việc xóa đói nghèo, cải thiện môi trường quê hương, ngõ xóm xanh – sạch – đẹp…, các cấp Hội Phụ nữ trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình, đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Bên cạnh đó, rất nhiều Hội phụ nữ vùng DTTS cũng đã hình thành được các mô hình góp phần xây dựng gia đình văn hóa, làng, ấp, khu phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, giảm dần thủ tục lạc hậu. Tiêu biểu như các mô hình: “Du lịch cộng đồng” (Lào Cai), ”Không thách cưới” (Lâm Đồng), Câu lạc bộ “Phụ nữ với văn hóa cồng chiêng” (Gia Lai).

Mô hình “5 không, 3 sạch”

5 không: Không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học.

3 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

P.V

Bản quyền thuộc https://congthuong.vn/