Lần đầu công bố Sách trắng hợp tác xã Việt Nam

17:07 | 28/04/2020
Sáng ngày 28/4, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) họp báo công bố Sách trắng hợp tác xã (HTX) Việt Nam và Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020. Đây cũng là lần đầu tiên Sách trắng HTX Việt Nam năm 2020 được phát hành.

Trong những năm qua, với sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhiều chính sách, nghị quyết được ban hành và đi vào cuộc sống như: Nghị quyết số 19/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đến năm 2020, HTX, liên hiệp HTX cũng đã và đang từng bước phát triển, đóng góp tích cực vào tăng trưởng ổn định và bền vững của nền kinh tế.

lan dau cong bo sach trang hop tac xa viet nam
Ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu tại buổi họp báo

Theo Tổng cục Thống kê, Sách trắng HTX Việt Nam gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển HTX cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2018.

Tổng số HTX hiện có thời điểm ngày 31/12/2018 trên phạm vi cả nước là 22.861 HTX, tăng 8,8% so với thời điểm 31/12/2017. Tổng số HTX đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh do ngành Thống kê điều tra, cập nhật tại thời điểm 31/12/2018 trên phạm vi cả nước là 13.958 HTX, tăng 5,5% so với thời điểm 31/12/2017.

Năm 2018, tổng doanh thu thuần của toàn bộ khu vực HTX đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đạt 88.586 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2017, tăng cao hơn nhiều so với tốc độ tăng nguồn vốn của HTX (1,8%).

Tổng nguồn vốn sử dụng cho sản xuất kinh doanh đạt 226.554 tỷ đồng, tăng 1,8%.

Tổng số lao động đang làm việc trong các HTX đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12/2018 là 185.714 người, giảm 1,5% so với cùng thời điểm năm 2017. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 2.575 tỷ đồng, giảm 27,8% so với năm 2017.

Trước thực trạng phát triển HTX, ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - đề xuất 3 nhóm chủ thể chính. Đó là, nhóm giải pháp về cơ chế chính sách; nhóm giải pháp về vốn, lao động, thị trường và nhóm giải pháp về đổi mới cơ chế hoạt động.

Theo đó, nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách là tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã; rà soát, nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định còn bất cập tại Luật Hợp tác xã năm 2012; đơn giản hóa các thủ tục hành chính (thành lập, đăng ký và giải thể hợp tác xã); khuyến khích mở rộng quy mô (số lượng thành viên, tỷ lệ vốn góp của thành viên, tài sản chung không chia…); thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã; tỷ lệ cung ứng dịch vụ bên ngoài thành viên; chế tài xử lý vi phạm Luật… trên cơ sở tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Bên cạnh đó, rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (đất đai, thuế, tín dụng…), tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các thành phần kinh tế dễ dàng thành lập, tham gia, phát triển, rút khỏi hợp tác xã cho phù hợp với xu thế phát triển HTX quốc tế và tình hình thực tế của Việt Nam trong mỗi giai đoạn phát triển.

Tại buổi họp, Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 cũng được công bố. Theo đó, nội dung Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 gồm những thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2016-2019.

Theo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam, năm 2019, trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động, ảnh hưởng của tình hình thế giới, khu vực và thiên tai nhưng Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương đã chủ động đề ra và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội đề ra. Các tổ chức quốc tế uy tín và nhiều quốc gia, đối tác đánh giá cao và khẳng định, Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong khu vực và toàn cầu, được xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư năm 2019, tăng 15 bậc so với năm 2018./.

Thu Phương

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.