Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh

20:40 | 11/04/2020
Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đang vận hành quản lý và kinh doanh bán điện trên địa bàn 12 huyện, thành phố. Với tinh thần của những người thợ điện, những sứ giả mang ánh sáng điện, tỏa sáng khắp thôn, bản ở Sơn La, gần 900 đoàn viên và người lao động Công ty Điện lực Sơn La đã quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban giám đốc và Công đoàn Công ty giao cho.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động (NLĐ); Tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho NLĐ; Phối hợp với chuyên môn bàn giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu SXKD năm 2020; Tham gia sắp xếp lại đội ngũ nhân sự tại các đơn vị, giải quyết các chế độ tiền lương cho NLĐ sau sắp xếp, phối hợp với chuyên môn trong tổ chức thực hiện Hội nghị CNVC và người lao động, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; phối hợp thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động; chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động…

Công ty luôn đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho gần 900 lao động, luôn thực hiện đầy đủ mọi chế độ, chính sách và các ưu đãi khác cho cán bộ công nhân viên đơn vị, tích cực trong việc cải thiện điều kiện lao động, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, cải thiện đáng kể chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân, người lao động, đặc biệt tạo được sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp, coi công ty, nơi làm việc như “mái nhà chung”. Người lao động luôn có niềm tin vào lãnh đạo, vào doanh nghiệp, từ đó luôn yên tâm, cống hiến hết sức mình vào công tác và sản xuất vì sự phát triển của công ty.

phat huy vai tro cua to chuc cong doan trong phong trao thi dua san xuat kinh doanh
Trao tiền ủng hộ mái ấm công đoàn cho CNVC-NLĐ năm 2019

Do hầu hết các đoàn viên và người lao động làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong các công việc sản xuất, kinh doanh chủ yếu là ở hiện trường cơ sở, lưới tuyến hệ thống điện đòi hỏi kỹ thuật cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Do vậy, Công đoàn công ty tiếp tục tuyên truyền và tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNVC – LĐ; thực hiện mạnh công tác tuyên truyền, vận động CNVC – LĐ thực thi văn hóa doanh nghiệp, không để xảy ra tai nạn lao động do chủ quan. Công đoàn các cấp chủ động nắm bắt tư tưởng của CBCNV sau chuyển đổi mô hình sản xuất, sáp nhập, hợp nhất các điện lực, kịp thời chỉ đạo, động viên CBCNV yên tâm công tác góp phần đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Ông Trần Duy Trinh - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: Trong những năm qua, Công ty Điện lực Sơn La đã đẩy mạnh ứng dụng các sáng kiến và công nghệ thông tin vào các hoạt động SXKD, vận hành hệ thống điện để phát huy tối ưu các cơ sở hạ tầng hiện có.

Để đoàn viên và người lao động yên tâm làm việc, Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La còn thường xuyên tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với Ban Giám đốc Công ty, cập nhật thường xuyên và kịp thời tổ chức thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với CBCNV và người lao động trong doanh nghiệp, như: Nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 100% CBCNV trong đơn vị đúng chế độ và thời gian quy định của nhà nước. Chi trả đầy đủ và kịp thời mọi chế độ lương, thưởng, chế độ thai sản, ốm đau cho CBCNV và người lao động; Cùng đơn vị xây dựng chương trình hành động “Xây dựng văn hoá doanh nhân, doanh nghiệp” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”. Kết quả qua từng năm đơn vị luôn được công nhận đơn vị văn hoá, 100% gia đình CBCNV đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

Ông Nguyễn Sỹ Hải, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS thành viên Điện lực Thuận Châu cho biết: Trên cơ sở Chỉ thị liên tịch giữa công đoàn và Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La, Công đoàn và Ban Giám đốc Điện lực Thuận Châu đã chỉ đạo sát sao tới CBCNV, tuyên truyền tới toàn thể đoàn viên, lao động, thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao.

Năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới tình hình sử dụng điện của các khách hàng và sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh với nhiều khó khăn và thách thức; năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của hàng hóa bị suy giảm, mỗi đoàn viên và người lao động của Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La sẽ phấn đấu nỗ lực và quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD được cấp trên giao.

Đoàn kết, đồng lòng, Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La đang hướng tới mục tiêu: Hoàn thành kế hoạch phát triển lưới, nguồn điện, cải tạo lưới điện, từng bước hiện đại hoá lưới nguồn điện; Phát triển nhanh lưới điện tại khu vực nông thôn theo chương trình của tỉnh và của ngành; Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương; Ổn định việc làm, đảm bảo tiền lương và thu nhập cho người lao động; Giữ vững và phát huy khối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, chăm lo đến đời sống của CBCNV, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước; Nâng cao nhận thức chính trị và đời sống văn hoá tinh thần của CBCNV.

Để cụ thể hóa các nội dung công việc đó, các công đoàn cơ sở thành viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao… quan tâm giúp đỡ người lao động tích cực học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tích cực lao động sản xuất để tăng thu nhập cho cuộc sống. Thường xuyên giáo dục bồi dưỡng nâng cao ý thức chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái. Các đoàn thể tham gia vào hoạt động quản lý của Công ty; tham gia tổ chức Hội nghị người lao động, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, bàn các giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao hàng năm. Các đoàn thể phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, tổ chức các hoạt động phong trào tại Công ty và tham gia các hoạt động khác do ngành, địa phương phát động.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể, những kết quả và bài học kinh nghiệm quý báu trong những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La, tiếp tục vững vàng, nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn, tiếp tục nâng cao năng lực, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, ngành điện nói riêng, ở bất cứ nhiệm vụ nào, khó khăn nào đều phấn đấu vượt qua để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ của Công ty đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La ngày một giàu đẹp.

Hải Nam-Ngọc Diệp

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.