Đảng bộ Cục Điều tiết Điện lực nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cốt yếu

15:42 | 26/03/2020
Ngày 26/3, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Điều tiết Điện lực (ĐTĐL) đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Văn Bản – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
dang bo cuc dieu tiet dien luc nhiem ky 2020 2025 tiep tuc thuc hien tot nhiem vu cot yeu
Ban chấp hành Đảng bộ Cục ĐTĐL nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo báo cáo của Đảng bộ Cục ĐTĐL hiện Đảng bộ có 26 đảng viên (trong đó có 24 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị) sinh hoạt tại 03 chi bộ trực thuộc. Đội ngũ đảng viên của Cục ĐTĐL có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định và có ý thức chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cục ĐTĐL đã cùng với chính quyền Cục ĐTĐL lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao như xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác điều tiết giá điện; Xây dựng và vận hành thị trường điện cạnh tranh; giám sát cung cấp điện và vận hành hệ thống điện; công tác cải cách thủ tục hành chính; hợp tác quốc tế và các nhiệm vụ khác.

Trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2015-2019, Đảng bộ Cục ĐTĐL đã nghiêm túc thực hiện việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ Đảng viên, công chức trong Cục. Theo đó, đã thực hiện các đợt học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phẩm chất Hồ Chí Minh; thực hiện dân chủ ở cơ sở; chủ đề về biển đảo quê hương; Kịp thời phổ biến các văn kiện của Đảng, các văn bản pháp luật cho cán bộ đảng viên, công chức trong đơn vị quán triệt để nắm vững và chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của cơ quan. Đảng bộ Cục ĐTĐL xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ cấp trên; Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, Đảng ủy Bộ Công Thương về việc tiếp tục triển khai Năm Dân vận, Năm Dân vận chính quyền và thực hiện các sinh hoạt chuyên đề về dân vận; Quan tâm đến nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng các cán bộ trẻ về bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết để xây dựng tập thể chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Nhiều cán bộ đảng viên đã được cử tham gia các đợt, khoá về lý luận chính trị, tuyên truyền phổ biến nghị quyết, văn kiện của Đảng; quần chúng ưu tú được tham gia các khoá học nhận thức về Đảng để nâng cao trình độ chính trị.

dang bo cuc dieu tiet dien luc nhiem ky 2020 2025 tiep tuc thuc hien tot nhiem vu cot yeu
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ Cục ĐTĐL

Trong công tác cán bộ, BCH Đảng ủy Cục ĐTĐL nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục được kiện toàn, đảm bảo đúng quy định; Đã xây dựng và trình Đảng ủy Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch cấp ủy khóa mới của Đảng bộ Cục ĐTĐL nhiệm kỳ 2020 - 2025; Lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt công tác quy hoạch lãnh đạo Cục các giai đoạn; Thực hiện nhận xét, đánh giá trong việc điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với các chức danh là Trưởng và Phó trưởng các đơn vị. Đảng bộ Cục đã bồi dưỡng, kết nạp 5 đảng viên mới (hoàn thành 100% chỉ tiêu).

Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Đảng ủy Cục ĐTĐL luôn quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, đảm bảo các tổ chức đảng trực thuộc và Đảng bộ Cục ĐTĐL luôn trong sạch, vững mạnh; đảm bảo đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nhận được sự tin cậy của quần chúng; Đặc biệt, đến thời điểm này, trong toàn Đảng bộ Cục ĐTĐL chưa phát hiện cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị, có hành động sai trái về quan điểm tư tưởng, chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó Đảng bộ cục đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả. Cụ thể, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục đều trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện phê bình và tự phê bình, giữ gìn kỷ luật và đoàn kết thống nhất trong Đảng; không có đảng viên vi phạm các quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm các quy định pháp luật hay có mâu thuẫn, xích mích với quần chúng ở khu dân cư; không có trường hợp tố cáo, khiếu nại nào được báo cáo hoặc gửi lên Đảng ủy Cục ĐTĐL.

Với các kết quả đạt được, trong giai đoạn 2015 – 2019, Đảng bộ Cục ĐTĐL đã liên tục đạt tiêu chuẩn Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu hàng năm; tháng 01/2020 Đảng bộ Cục đã vinh dự được Đảng bộ Bộ Công Thương tặng giấy khen cho tập thể đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song Ban chấp hành Đảng uỷ Cục ĐTĐL nhiệm kỳ 2015 -2020 cũng thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân hạn chế yếu kém như: Khối lượng công việc chuyên môn rất nhiều, các đảng viên trong Đảng bộ đều là cán bộ lãnh đạo cấp Cục, cấp phòng hoặc là những chuyên viên chịu trách nhiệm phần công việc chính, kể cả đồng chí đảng viên được giao kiêm nhiệm công tác đảng. Vì vậy, thời gian cần thiết để nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác đảng chưa đủ; chất lượng công tác xây dựng đảng cũng vì thế chưa sâu, chưa đáp ứng được yêu cầu của Đảng.

dang bo cuc dieu tiet dien luc nhiem ky 2020 2025 tiep tuc thuc hien tot nhiem vu cot yeu
Đại hội biểu quyết thông qua nhiều văn kiện

Trên cơ sở kết quả đạt được; dự báo tình hình trong nước và quốc tế; căn cứ những nhiệm vụ cụ thể đặt ra trong giai đoạn mới, Đảng bộ Cục ĐTĐL đã xây dựng phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đảng bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Cục ĐTĐL là tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Công Thương quản lý nhà nước về điều tiết hoạt động điện lực; tổ chức thực hiện nhiệm vụ điều tiết hoạt động điện lực nhằm góp phần cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả và bảo đảm tính công bằng, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc xây dựng tổ chức đảng gắn với việc xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực, toàn diện của Đảng bộ Cục ĐTĐT trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đặc biệt là đã làm tốt chức năng là cơ quan tham mưu cho Bộ Công Thương về hoạt động điều tiết điện lực Việt Nam, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Trong công tác tổ chức Đại hội điểm, Cục đã nghiêm túc thực hiện đúng chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ Công Thương, đáp ứng về thời gian, chất lượng, đặc biệt trong các báo cáo nhiệm kỳ đã đánh giá kết quả, chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân, kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tiếp theo; nghiêm túc đóng góp ý kiến có chất lượng vào vào các văn kiện phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cục ĐTĐL cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cốt lõi được giao; Tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu, dân chủ cơ sở; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức…

dang bo cuc dieu tiet dien luc nhiem ky 2020 2025 tiep tuc thuc hien tot nhiem vu cot yeu
Thực hiện nghi thức bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục ĐTĐL nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Đại hội, các đảng viên của Cục ĐTĐL đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành của Đảng bộ Cục và Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đảng bộ Cục đối với dự thảo các văn kiện đại hội của Đảng bộ Bộ Công Thương và của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội cũng bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Cục ĐTĐL lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục ĐTĐL tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ Cục ĐTĐL nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ tiêu chủ yếu Đảng bộ Cục ĐTĐL nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.
- Thực hiện điều tiết giá điện theo nguyên tắc thị trường kết hợp với việc nâng cao công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh điện.
- Nghiên cứu, xây dựng các nguyên tắc, mô hình thiết kế của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.
- Hoàn thiện các thông tư, quy định nhằm hỗ trợ việc tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện.
- Tiếp tục giám sát chặt chẽ công tác vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh; chủ trì phối hợp với các đơn vị rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cơ chế bù chéo, cơ chế giá trị gia tăng trong thị trường điện.
- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, đặc biệt là giải quyết TTHC đúng thời hạn, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, rà soát các văn bản quy phạm luật có quy định TTHC.
- 100% cán bộ, đảng viên tham dự học tập quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XIII.
- Kết nạp 05 đảng viên mới là các quần chúng ưu tú.
- 100% các chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh.
- 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đình Dũng - Bùi Hùng

Bản quyền thuộc https://congthuong.vn/