Sử dụng hiệu quả tài chính công đoàn

10:00 | 13/03/2020
Để công tác tài chính công đoàn được thực hiện hiệu quả, năm 2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, sử dụng và quản lý tài chính, tài sản công đoàn.

Theo đó, năm 2019, Ủy ban kiểm tra (UBKT) LĐLĐ thành phố đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế. Nội dung tập trung vào kiểm tra việc thu kinh phí, nhất là công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, giao chỉ tiêu kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn cho UBKT công đoàn cấp dưới thực hiện. Kết quả, trong năm 2019, UBKT công đoàn các cấp thành phố đã tiến hành 5.129 cuộc kiểm tra.

su dung hieu qua tai chinh cong doan
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát công tác tài chính công đoàn

"Đối với hoạt động triển khai thu kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản Công đoàn Việt Nam qua ngân hàng Vietinbank, 100% các cấp công đoàn đã ký và triển khai tốt nên kết quả thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đạt và vượt kế hoạch được giao, đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNCVLĐ) của thành phố" - ông Lương Quang Thành - Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ thành phố Hà Nội chia sẻ và cho biết, trong hoạt động chi tài chính công đoàn, các cấp công đoàn đã tích cực thực hành tiết kiệm chi hành chính, mua sắm tài sản công, dành kinh phí để phục vụ chi cho hoạt động phong trào và chăm lo cho đoàn viên tại CĐCS. Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán theo phần mềm của Tổng LĐLĐ Việt Nam, số liệu kế toán được phản ánh rõ ràng, chi tiết, đầy đủ. Việc huy động, thu chi, quản lý và sử dụng nguồn quỹ xã hội công đoàn ở các cấp thực hiện có hiệu quả, các đơn vị đã xây dựng quy chế quản lý, sử dụng quỹ đúng mục đích, đúng quy định.

Ông Lương Quang Thành cũng cho biết, năm 2019, UBKT LĐLĐ thành phố đã kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt tại 12 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc trong việc quản lý sử dụng quỹ tiền mặt, đảm bảo các nguyên tắc số dư hàng tháng không quá 2% tổng số kinh phí được cấp trên duyệt chi hàng năm; thực hiện thu, chi, kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hàng tháng theo quy định.

Tuy nhiên, theo ông Lương Quang Thành, bên cạnh những kết quả tích cực, kiểm tra thực tiễn cho thấy trong việc thu, chi, quản lý tài chính, tài sản của các cấp công đoàn vẫn còn những tồn tại hạn chế. Đáng nói là có đơn vị chưa triển khai việc giao dự toán thu, chi ngân sách công đoàn tới CĐCS, hoặc giao dự toán chưa sát với số thực phải thu; số CĐCS không báo cáo quyết toán tỷ lệ còn cao, đặc biệt là CĐCS khối doanh nghiệp; tỷ lệ các CĐCS thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn về công đoàn cấp trên cơ sở theo quy định của Tổng Liên đoàn còn thấp, công tác thu kinh phí công đoàn trong doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn có nơi còn hạn chế, tình trạng thất thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước vẫn còn nhiều.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tài chính công đoàn, năm 2020, UBKT công đoàn các cấp công đoàn thành phố Hà Nội sẽ chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra. Nội dung kiểm tra, giám sát sẽ tập trung vào việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Lương Quang Thành Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ thành phố Hà Nội:
Năm 2019, qua kiểm tra, UBKT Công đoàn các cấp thủ đô đã kiến nghị truy thu 4,130 tỷ đồng cho ngân sách công đoàn, trong đó truy thu kinh phí công đoàn 2,340 tỷ đồng, thu đoàn phí công đoàn 1,211 tỷ đồng, thu khác 577 triệu đồng.

Hoàng Lan

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.