Bắc Giang: Kiện toàn bộ máy tổ chức công đoàn

09:00 | 19/02/2020
Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức công đoàn (CĐ), thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang, đã triển khai hiệu quả đến các CĐCS nhiệm vụ kiện toàn bộ máy tổ chức CĐ, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.    

Theo số liệu từ LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh hiện có hơn 197.000 công nhân, viên chức, lao động, 187.451 đoàn viên CĐ đang công tác, làm việc tại 1.838 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức CĐ, trong đó LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp 1.819 CĐCS với 180.147 đoàn viên.

bac giang kien toan bo may to chuc cong doan
Nâng cao chất lượng hoạt động là nhiệm vụ cấp thiết của tổ chức công đoàn

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Phó Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh Bắc Giang - cho biết, xác định tổ chức CĐ có mạnh mới chăm lo tốt cho người lao động (NLĐ), vì thế, LĐLĐ tỉnh luôn chú trọng xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức này. Theo đó, nhiều chương trình, kế hoạch và những giải pháp cụ thể đã được LĐLĐ tỉnh Bắc Giang triển khai hiệu quả.

Cụ thể như, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các cấp CĐ; chỉ đạo hỗ trợ kinh phí phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; gắn kết quả thực hiện phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với tiêu chí đánh giá xếp loại, xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân cuối năm.

LĐLĐ tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách thực hiện; tổ chức in và lắp đặt các pano tuyên truyền tại các trục đường lớn, khu, cụm công nghiệp để truyền tải thông tin tuyên truyền, động viên NLĐ gia nhập tổ chức CĐ.

Các cấp CĐ đã phân công cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, tổ chức phát tờ rơi, các hoạt động tuyên truyền, vận động NLĐ gia nhập CĐ; chủ động phối hợp với các ngành liên quan như: Thuế, bảo hiểm xã hội, lao động thương binh và xã hội… để tuyên truyền thành lập CĐCS. "Với mục tiêu ở đâu có công nhân ở đó có tổ chức CĐ, các cấp CĐ Bắc Giang đã tích cực vận động NLĐ kết nạp vào tổ chức CĐ và thành lập CĐCS" - Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền cho biết.

Năm 2020, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đặt ra chỉ tiêu kết nạp 12.000 đoàn viên và thành lập ít nhất 30 CĐCS. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, chỉ tiêu trên được LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đặt ra trong bối cảnh Việt Nam ký kết, thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định CPTPP, có thể xuất hiện tổ chức đại điện NLĐ ngoài tổ chức CĐ Việt Nam cùng tồn tại, hoạt động... Bên cạnh đó, năm 2020 và những năm tiếp theo, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục thực hiện mở rộng thu hút đầu tư, nhiều doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động với đông đảo lao động tham gia sản xuất. "Trong bối cảnh đó, công tác kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp, đi đôi với đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động CĐ là nhiệm vụ cấp thiết của tổ chức CĐ" – Bà Hiền nhấn mạnh.

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả đến các CĐCS nhiệm vụ kiện toàn bộ máy tổ chức CĐ, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, các cấp CĐ tỉnh Bắc Giang còn tập trung thực hiện nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cho đoàn viên, NLĐ, tiêu biểu như chương trình: Tết sum vầy, nhà ở mái ấm CĐ, tháng công nhân… qua đó đã củng cố niềm tin, sự gắn bó của NLĐ với tổ chức CĐ.

Năm 2020, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đặt ra chỉ tiêu kết nạp 12.000 đoàn viên và thành lập ít nhất 30 CĐCS.

Hoàng Lan

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.