Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như ngày nay

14:08 | 03/02/2020
Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sau khi điểm lại những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc kể từ khi có Đảng đã nhấn mạnh đến những bài học trong công tác xây dựng đảng và khẳng định, một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ thì đảng đó có sức mạnh vô địch.
dat nuoc ta chua bao gio co duoc co do tiem luc va vi the nhu ngay nay
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng nay 3/2/2020, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Lễ kỷ niệm do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội phối hợp tổ chức.

Đọc diễn văn chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ôn lại những dấu mốc quan trọng của lịch sử cách mạng dân tộc, mà điểm nhấn là sự ra đời và phát triển vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, gắn liền với vai trò sáng lập và rèn luyện Đảng ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

dat nuoc ta chua bao gio co duoc co do tiem luc va vi the nhu ngay nay
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Sau 90 năm, cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã đưa đất nước từ một nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội lạc hậu, trình độ thấp vươn lên trở thành một nước đang phát triển, có thu nhập trung bình.

Cùng với đó văn hóa xã hội không ngừng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thực tiễn đó đã khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

“Chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

dat nuoc ta chua bao gio co duoc co do tiem luc va vi the nhu ngay nay
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành nhiều nội dung cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

“Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện và học tập thì rất dễ bị thoái hoá, biến chất” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

dat nuoc ta chua bao gio co duoc co do tiem luc va vi the nhu ngay nay
Chương trình văn nghệ chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng

Phương hướng chung của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển.

dat nuoc ta chua bao gio co duoc co do tiem luc va vi the nhu ngay nay
Đảng viên lão thành 70 năm tuổi Đảng Hà Ký phát biểu tại Lễ kỷ niệm
dat nuoc ta chua bao gio co duoc co do tiem luc va vi the nhu ngay nay
Đảng viên Nguyễn Thùy Linh thay mặt thế hệ trẻ phát biểu

“Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng: "Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!" – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xúc động nói.

Bài diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần bị ngắt quãng bởi các tràng vỗ tay của cả hội trường với hàng nghìn đại biểu tham dự, biểu lộ sự tin tưởng và nhất trí rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với những định hướng lớn được nêu trong diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đảng viên lão thành Hà Ký (Hà Nội) với 86 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng đã xúc động ôn lại quá trình được Đảng dìu dắt. Cho đến nay nhìn lại suốt quá trình phấn đấu, cụ Hà Ký tự hào đã giữ trọn lời thề, niềm tin khi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đảng viên lão thành Hà Ký khẳng định mãi mãi trung thành với lý tưởng của Đảng, động viên con cháu tin tưởng và đi theo con đường cách mạng của Đảng và Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn. Còn đảng viên trẻ Nguyễn Thùy Linh 21 tuổi đến từ Đại học Khoa học xã hội nhân văn (Đại học quốc gia Hà Nội) bày tỏ niềm vinh dự trở thành người đảng viên trẻ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khẳng định sự dìu dắt của Đảng với thế hệ trẻ là động lực vô cùng quan trọng để thế hệ trẻ vươn lên thực sự là rường cột của quốc gia, chủ nhân tương lai của đất nước.

dat nuoc ta chua bao gio co duoc co do tiem luc va vi the nhu ngay nay
Lễ kỷ niệm có sự tham dự đông đảo của các đại biểu trong nước...
dat nuoc ta chua bao gio co duoc co do tiem luc va vi the nhu ngay nay
... và đại diện các đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế.

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp với việc tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

dat nuoc ta chua bao gio co duoc co do tiem luc va vi the nhu ngay nay
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi gặp mặt các lão thành lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Ảnh: Lê Chí

Trước đó ngày 2/2/2020, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì buổi gặp mặt các lão thành lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng.

Quang Lộc - Cấn Dũng

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.