Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát và quản lý Hải quan

19:54 | 14/01/2020
Chiều 14/1, phát biểu chỉ đạo công tác năm 2020 của ngành Hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng yêu cầu, Tổng cục Hải quan xây dựng ngay chương trình hành động và tập trung triển khai từ những ngày đầu năm các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào nhiệm vụ kiểm soát và quản lý hải quan

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

“Năm 2019, ngành Hải quan đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, thu ngân sách nhà nước và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại...” - Ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan - đánh giá kết quả hoạt động của lực lượng Hải quan trong năm 2019.

nang cao hieu qua cong tac kiem soat va quan ly hai quan
Ông Nguyễn Văn Cẩn: Năm 2020, ngành Hải quan phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN do Quốc hội giao là 338.000 tỷ đồng

Cụ thể hơn, theo ông Cẩn, trong năm qua, toàn ngành Hải quan đã giải quyết thủ tục cho lượng hàng hóa với tổng giá kim ngạch lên tới 517,26 tỷ USD. Đặc biệt, để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách và chỉ tiêu phấn đấu ở mức cao nhất, ngay từ đầu năm, Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 723/CT-TCHQ với 5 nhóm nhiệm vụ chung của toàn Ngành và 9 nhóm nhiệm vụ cụ thể giao cho các vụ, cục thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan và các cục hải quan địa phương. Nhờ đó, kết thúc năm 2019, ngành Hải quan đã đạt kết quả thu ngân sách 348.721 tỷ đồng, đạt 116,05 % dự toán, 110,5% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 11,0 % so với năm 2018. Đây là kỷ lục thu ngân sách của ngành Hải quan trong lịch sử hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành.

Trong công tác chống buôn lậu, năm 2019, với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tham mưu cho Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Kết quả, từ 16/12/2018 đến 15/12/2019, lực lượng kiểm soát Hải quan toàn Ngành đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý tới 17.321 vụ vi phạm pháp luật Hải quan với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính trên 3.035 tỷ đồng. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước: 481 tỷ 095 triệu đồng (tăng 37,08 % so với cùng kỳ 2018). Cơ quan Hải quan đã khởi tố 51 vụ (giảm 17,74 % so với cùng kỳ 2018). Chuyển cơ quan khác khởi tố 164 vụ (tăng 23,31 % so với cùng kỳ 2018).

Đối với công tác đấu tranh phòng chống ma túy trong địa bàn hoạt động hải quan, Ngành đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 194 vụ án, chuyên án, thu giữ 812 bánh heroin, 260.498 viên ma túy tổng hợp và 176 kg cocain...

Cùng với các kết quả nổi bật nêu trên, năm 2019 cũng ghi nhận nhiều thành tích của toàn Ngành trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; kiểm tra sau thông quan; quản lý rủi ro; thanh tra, kiểm tra; công tác đối ngoại…

Về nhiệm vụ trong năm 2020, Tổng cục Hải quan xác định, sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, nâng mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan ít nhất đạt 70% trở lên tại các chỉ số chính thuộc các chỉ tiêu theo Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016 - 2020…

Trong công tác giám sát quản lý về hải quan, Ngành sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp trong quá trình làm thủ tục hải quan để kịp thời có chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về hải quan trong toàn ngành được thực hiện thuận lợi, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tế phát sinh. Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện đề án cơ sở dữ liệu doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan doanh nghiệp theo loại hình (gia công, nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, DNCX, kho ngoại quan, CFS, kho hàng không, kho hàng không kéo dài,…), mặt hàng trọng điểm (thuộc nhóm hàng có liên quan cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung…), cơ sở dữ liệu về các mẫu dấu, mẫu chữ ký, cơ quan cấp C/O, các doanh nghiệp có yêu cầu thực thi sở hữu trí tuệ, số lượng các đối tượng phải giám sát và quản lý hải quan (kho, bãi, địa điểm kiểm tra tập trung, cửa hàng miễn thuế, đại lý làm thủ tục hải quan…) phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan hải quan các cấp trên nền tảng ứng dụng các hệ thống CNTT tích hợp... Đồng thời, đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới: tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, như: rượu ngoại, xăng dầu..., theo dõi, giám sát chặt chẽ các lô hàng vận chuyển độc lập, hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh và hàng hóa đưa về bảo quản chờ thông quan; đấu tranh ngăn chặn tình trạng xuất khẩu khống hàng hóa để được hoàn thuế giá trị gia tăng, gian lận xuất xứ hàng hóa để trốn thuế…

“Trong năm 2020, Tổng cục Hải quan quyết liệt triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 được giao là 338.000 tỷ đồng và phấn đấu hoàn thành vượt mức tối thiểu dự toán thu NSNN năm 2020 do Quốc hội giao” – Ông Cẩn khẳng định.

Tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát, quản lý hải quan

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 của ngành Hải quan, trong đó nhấn mạnh thành tích vượt thu ngân sách rất cao (vượt 16,05% chỉ tiêu dự toán).

“Ngoài yếu tố khách quan về tăng trưởng về kim ngạch xuất nhập khẩu, kết quả vượt thu thể hiện vai trò quản lý nhà nước về hải quan rất hiệu quả”- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá và biểu dương các thành tích trong công tác chống buôn lậu, nhất là đấu tranh với tội phạm ma túy, chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp… Cùng đó, trong công tác kiểm tra chuyên ngành với vai trò là đơn vị được đầu mối, ngành Hải quan đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành rà soát và đề xuất cắt giảm các mặt hàng XNK còn chồng chéo trong quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành để kiến nghị bộ, ngành sửa đổi, bổ sung các quy định về kiểm tra chuyên ngành.

nang cao hieu qua cong tac kiem soat va quan ly hai quan
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: Tổng cục Hải quan xây dựng ngay chương trình hành động, tập trung triển khai ngay từ những ngày đầu năm 2020, trong đó cần tăng cường công tác kiểm soát và quản lý hải quan

Về kế hoạch năm 2020, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu, Tổng cục Hải quan xây dựng ngay chương trình hành động và tập trung triển khai ngay từ những ngày đầu năm các nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung vào nhiệm vụ kiểm soát và quản lý hải quan, và bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các địa phương, phối hợp của các sở, ban, ngành trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN đảm bảo thu đúng, thu đủ.

“Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá công tác hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại và các hoạt động XNK hàng hoá để rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hoá…” – Ông Đinh Tiến Dũng chỉ đạo và yêu cầu, Tổng cục Hải quan cần tiếp tục tham mưu, đôn đốc, điều phối có hiệu quả các bộ, ngành thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại, phối hợp với các bộ, ngành đổi mới phương pháp kiểm tra chuyên ngành theo hướng áp dụng quản lý rủi ro, chuẩn hoá và thu hẹp danh mục hàng hoá phải kiểm tra chuyên ngành;… tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý hải quan, triển khai mở rộng hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hoá XNK, quá cảnh tại cảng biển, sân bay và xây dựng và triển khai dự án tái cơ cấu hệ thống công nghệ thông tin hải quan, hệ thống công nghệ thông tin một cửa quốc gia, một cửa ASEAN

Hoàng Châu

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.