Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn

10:00 | 26/10/2019
Những năm gần đây, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), cùng sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, các đơn vị trong tập đoàn vẫn duy trì sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.    

Đi thẳng vào những điểm nóng

Thời gian qua, câu chuyện về “sức khỏe” của doanh nghiệp sản xuất phân bón (nhóm ngành chủ lực của tập đoàn) vẫn còn khá nan giải. Trong đó 2 đơn vị sản xuất đạm urê (Công ty TNHH Một thành viên đạm Ninh Bình và Công ty Cổ phần Phân đạm và hóa chất Hà Bắc) và 2 đơn vị sản xuất phân phức hợp DAP (Công ty Cổ phần DAP - Vinachem và Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem) là những đơn vị hết sức khó khăn.

dang bo tap doan hoa chat viet nam dong hanh cung doanh nghiep vuot qua kho khan
Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam quyết liệt hoàn thành những mục tiêu đề ra, định hướng cho sự phát triển chung của cả tập đoàn

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Vinachem đã thực hiện đúng vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phải vừa đi thẳng vào những điểm “nóng”, giải quyết những vấn đề trực diện khó khăn trước mắt, vừa đề ra những giải pháp căn cơ, có tính chiến lược lâu dài để phát triển ổn định. Cụ thể, Đảng ủy Vinachem đã họp bàn và ra các nghị quyết: Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 5/4/2016 về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; Nghị quyết số 20-NQ/ĐU ngày 31/8/2016 về lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị khó khăn trong sản xuất kinh doanh phân đạm urê và DAP; Nghị quyết số 33-NQ/ĐU ngày 10/02/2017 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh phân đạm urê và DAP…

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tập đoàn, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn chủ động triển khai việc đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng đối với 4 đơn vị sản xuất phân bón để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho đến khi cắt được lỗ phát sinh. Lãnh đạo Tập đoàn cũng chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên thực hiện tốt Quy chế mua bán sản phẩm của nhau trong nội bộ Tập đoàn để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho 4 đơn vị đang đặc biệt khó khăn.

Theo đó, Tập đoàn yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể để ổn định sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả quản lý nhằm giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh sản phẩm. Cấp ủy Đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại 4 đơn vị trên cũng phải chủ động nắm bắt tình hình, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về tình hình sản xuất kinh doanh và tâm tư nguyện vọng của người lao động trong đơn vị để Đảng ủy và Ban lãnh đạo đơn vị và Lãnh đạo Tập đoàn có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khắc phục kịp thời. “Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nội dung kết luận các cuộc họp về rà soát tình hình sản xuất kinh doanh của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn đối với đơn vị, cũng như đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”- lãnh đạo Tập đoàn chia sẻ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác mà lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu các đơn vị cần chú trọng là làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ công nhân viên khi phải tạm nghỉ việc, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động, ưu tiên những người có kinh nghiệm, thâm niên công tác và có tay nghề, trình độ cao tại đơn vị. Hội đồng thành viên Tập đoàn đã và đang thực hiện chương trình giám sát theo kế hoạch và tổ chức làm việc theo chuyên đề của các thành viên chuyên trách với các đơn vị để giải quyết những vấn đề cụ thể. Hàng tháng, Lãnh đạo Tập đoàn tổ chức các đoàn công tác rà soát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đối với các đơn vị gặp khó khăn.

Dưới sự chỉ đạo xử lý kịp thời của Ban cán sự Đảng ủy Vinachem, cho đến nay, 2 đơn vị đã có những chuyển biến tích cực. Công ty cổ phần DAP - Vinachem đã bứt phá, ra khỏi danh sách 12 dự án kém hiệu quả; Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình trong 7 tháng năm 2019 bước đầu đã cho kết quả tốt. 4 mục tiêu ban đầu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch đó là đã “Chạy được máy, đảm bảo ổn định, an toàn và giảm được lỗ".

dang bo tap doan hoa chat viet nam dong hanh cung doanh nghiep vuot qua kho khan
Nhờ sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, Công ty cổ phần DAP - Vinachem đã bứt phá, ra khỏi danh sách 12 dự án kém hiệu quả.

Dứt khoát và quyết liệt

Với vai trò lãnh đạo, Đảng ủy Vinachem đã theo dõi rất sát tình hình, tháo gỡ khó khăn cho từng doanh nghiệp của Tập đoàn. Cùng với đó, Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bộ Công Thương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp.

Thực hiện Chương trình hành động, Tập đoàn và các đơn vị thành viên tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp; thực hiện đổi mới, nâng cao năng lực quản trị hiện đại, xây dựng đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp có phẩm chất, năng lực đáp ứng nhiệm vụ mới; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn và chỉ đạo của Tập đoàn đối với người đại diện vốn của Tập đoàn tại doanh nghiệp khác.

Đảng ủy Tập đoàn trên dưới một lòng, quyết tâm khắc phục khó khăn trở ngại để vượt qua thách thức trong thời kỳ gian khó, cụ thể tiếp tục chỉ đạo tìm các giải pháp để từng bước tháo gỡ khó khăn cho 3 đơn vị sản xuất kinh doanh phân đạm ure và DAP (Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem) ”- Lãnh đạo Tập đoàn bày tỏ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Vinachem cũng tăng cường ban hành các Nghị quyết, chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng và các vấn đề mới có tác động tích cực đến đời sống, đem lại hiệu quả xã hội tích cực, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy của Tập đoàn và các đơn vị thành viên tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhấtt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy toàn Tập đoàn phát triển bền vững.

Lan Anh- Nguyễn Sơn

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.