Kênh thông tin hữu hiệu của người lao động

20:00 | 04/11/2019
Chuyên trang "Việc làm - Từ chính sách đến thực tiễn" vừa được ra mắt, kỳ vọng là địa chỉ tin cậy cho người lao động cũng như người sử dụng lao động tìm hiểu về các chế độ, chính sách trong lĩnh vực lao động, việc làm thuận lợi.
kenh thong tin huu hieu cua nguoi lao dong
Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền lĩnh vực việc làm

Trong những năm qua, Đảng, nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội. Đến nay, những chủ trương, chính sách pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm được ban hành kịp thời, cơ bản tạo ra những thay đổi quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, chất lượng đời sống, thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Để chủ trương, chính sách, pháp luật, pháp lệnh về lao động, việc làm tiếp tục đi vào cuộc sống, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) đã chỉ đạo Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) tham mưu, xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, kịp thời về lĩnh vực lao động, việc làm, cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chuyên trang "Việc làm - Từ chính sách đến thực tiễn" chính thức ra mắt vào cuối tháng 10, nằm trong Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Cục Việc làm và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2019-2020, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến các quy định của pháp luật về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động… đến công chúng.

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - cho biết, sự hợp tác của hai cơ quan trong việc thiết lập Chuyên trang "Việc làm - Từ chính sách đến thực tiễn" sẽ là diễn đàn trao đổi, nghiên cứu cho các nhà khoa học, chuyên gia phản biện, nơi đóng góp những đề tài nghiên cứu khoa học, bài viết chuyên sâu trong lĩnh vực lao động, việc làm. Qua đó, giúp các cơ quan quản lý các cấp, đặc biệt là Cục Việc làm tiếp nhận những thông tin thiết thực, tổng hợp, nghiên cứu và tham mưu để hoàn thiện thể chế, chính sách về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh mới.

Đồng quan điểm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh nhận định: Chuyên trang này cần phải phản ánh hơi thở cuộc sống, phát hiện được các yếu tố từ thực tiễn, mô hình mới trong công tác lao động, việc làm. Muốn vậy, Chuyên trang "Việc làm - Từ chính sách đến thực tiễn" không chỉ là kênh thông tin tuyên truyền một chiều mà còn tiếp nhận phản hồi đa chiều, những phản biện về chế độ, chính sách lao động, việc làm; tạo diễn đàn trao đổi - nghiên cứu cho các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, người lao động…

Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị, hai cơ quan phát huy tốt nhiệm vụ mỗi bên, đặc biệt Cục Việc làm cần nâng cao công tác tuyên truyền, truyền thông, chủ động cung cấp thông tin, tư liệu, văn bản quy định về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp cho Báo.

Ngoài ra, cần tạo điều kiện để phóng viên báo chí viết bài về lĩnh vực chính sách việc làm, thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp, hướng tới thực thi hiệu quả các chính sách trong thực tiễn.

Chuyên trang bao gồm các chuyên mục: Tin tức - Sự kiện; Chính sách và Pháp luật; Trao đổi - Nghiên cứu; Video clip; Góc ảnh cập nhật đầy đủ thông tin mới nhất về các văn bản chính sách, pháp luật, thông tin thị trường việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp…

Thu Phương

Bản quyền thuộc https://congthuong.vn/