Người lao động sẽ được hưởng nhiều lợi ích

07:00 | 05/10/2019
Dự kiến, Quốc hội Việt Nam sẽ thông qua Dự thảo Bộ luật Lao động (BLLÐ) sửa đổi trong kỳ họp cuối năm nay. Các nội dung cốt lõi của dự thảo lần này có tiệm cận với tiêu chuẩn lao động quốc tế cũng như tác động thế nào tới quyền lợi người lao động (NLĐ)? Ông Tim De Meyer - cố vấn cấp cao về chính sách và tiêu chuẩn quốc tế, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) - đã có những trao đổi với báo chí về vấn đề này.

Là cố vấn cấp cao về chính sách và tiêu chuẩn quốc tế của ILO, ông nhận thấy các quy định trong BLLĐ của Việt Nam đã tiệm cận hơn với những tiêu chuẩn lao động quốc tế chưa?

nguoi lao dong se duoc huong nhieu loi ich

Tiến bộ lớn nhất đạt được trong việc tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn lao động quốc tế là quyền được tổ chức của người sử dụng lao động và NLĐ. Có nghĩa, họ được thành lập các tổ chức đại diện cho mình để tham gia vào những cuộc thương lượng thực chất về điều kiện làm việc. Điều này rất có ý nghĩa bởi giúp người sử dụng lao động cũng như NLĐ điều chỉnh theo những thay đổi trong thị trường lao động và để thỏa thuận mức độ linh hoạt cần thiết nhằm duy trì tính bền vững trong thời gian dài hơn.

Chúng tôi cũng nhận thấy, những tiến bộ đạt được trong quan hệ việc làm giờ đây đã được đưa vào BLLÐ. Quan hệ việc làm càng được ghi nhận là một công cụ để bảo vệ NLĐ làm việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động, càng dễ cho NLĐ trong việc yêu cầu được bảo vệ trong khuôn khổ quy định của BLLÐ. Chúng tôi hy vọng rằng, điều này có thể đưa Việt Nam phù hợp hơn với các tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn nhiều người lao động sẽ được hưởng mức lương tối thiểu đủ để nuôi gia đình.

Ông nhận thấy, những thay đổi quan trọng trong Dự thảo BLLÐ sửa đổi lần này như thế nào và tác động ra sao với NLĐ?

BLLÐ của Việt Nam là một văn bản pháp luật toàn diện, quy định nhiều nội dung như hợp đồng lao động, khả năng NLĐ thỏa thuận với người sử dụng lao động, tiêu chuẩn tối thiểu về điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn và sức khỏe lao động…

Quá trình sửa đổi BLLÐ lần này sẽ đem lại những thay đổi đáng kể. Theo tôi, có hai nội dung thay đổi quan trọng nhất. Thứ nhất, ở cấp cơ sở, NLĐ có thể thành lập các tổ chức đại diện của mình và tham gia vào quá trình thương lượng tập thể có thể giúp NLĐ được hưởng phần chia công bằng từ những lợi nhuận mà họ góp phần tạo ra; mặt khác, giúp DN đảm bảo đàm phán để cải thiện năng suất cần thiết. Thứ hai, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của BLLÐ. Điều này có nghĩa, nhiều NLĐ sẽ được hưởng lợi từ sự bảo vệ của BLLĐ hơn so với trước đây.

Theo ông, những nội dung cụ thể nào trong BLLÐ có thể tiếp tục cải thiện?

Tôi nghĩ, đó là những vấn đề liên quan đến thúc đẩy bình đẳng. Ngày nay, bất bình đẳng gia tăng ở mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là bất bình đẳng thu nhập và bất bình đẳng về cơ hội.

Việt Nam là một xã hội đang già hóa, một trong những vấn đề đặt ra là phải tăng năng suất, nâng cao trình độ kỹ năng để tận dụng tốt nhất tiềm năng về năng suất lao động của mỗi người. Trợ cấp thai sản cần được củng cố, khả năng tiếp cận với dịch vụ giúp việc gia đình với giá hợp lý, bảo vệ chống quấy rối tình dục và mở ra nhiều hơn cơ hội cho phụ nữ trong các ngành nghề và hoạt động kinh tế mà trước đây không cho phép phụ nữ tham gia vì mục đích bảo vệ. Tôi nghĩ rằng, đây là lĩnh vực mà BLLÐ có thể vẫn tiếp tục đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa.

Xin cảm ơn ông!

BLLĐ được sửa đổi cơ bản, toàn diện nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy thị trường lao động phát triển; giải quyết căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn…

Thanh Tâm

Bản quyền thuộc https://congthuong.vn/