TKV: Nhiều ưu đãi thợ lò

09:00 | 27/06/2019
Để khuyến khích nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục có nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó, công tác chi trả tiền lương, phân phối thu nhập cho người lao động là một trong những giải pháp được đặc biệt quan tâm.

Điểm nổi bật của Quy chế quản lý lao động và tiền lương của TKV năm 2019: Tiếp tục đề cao việc áp dụng trả lương cho người lao động theo phương pháp lũy tiến. Cụ thể, lũy tiến theo khối lượng sản phẩm tăng thêm và lũy tiến theo ngày công làm việc trong tháng tăng thêm. Đối với sản phẩm tăng thêm, TKV yêu cầu các đơn vị tính toán cụ thể đơn giá tiền lương đến từng cá nhân để khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động, thời gian làm việc có ích trong ca; khuyến khích người lao động đi làm vượt ngày công định mức.

tkv nhieu uu dai tho lo
TKV áp dụng nhiều chính sách khuyến khích người lao động

Như vậy, người lao động càng làm tăng thêm nhiều sản phẩm theo định mức, hoặc tăng thêm ngày công... đều được khuyến khích tăng thêm tiền lương theo lũy tiến.

Mặt khác, để người lao động yên tâm làm việc, tập đoàn còn đề ra quy chế thanh toán tiền lương của thợ mỏ hầm lò đầy đủ mà không bị ảnh hưởng bởi các chi phí khác do quản trị chi phí không tốt hoặc các nguyên nhân không do họ gây ra. Đây tiếp tục là những quy chế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thợ mỏ hầm lò nhằm thu hút lao động hầm lò của TKV.

Trong trường hợp thợ mỏ hầm lò làm việc ở đơn vị, khu vực xa trung tâm, xa khu đô thị, có điều kiện địa chất, khai thác mỏ gặp khó khăn thì tiền lương giao khoán được điều chỉnh hệ số tăng thêm so với mức tiền lương đã tính toán trong đơn giá công đoạn tổng hợp. Hệ số tăng thêm này do Tổng giám đốc Tập đoàn TKV quyết tùy thuộc vào điều kiện thực tế hàng năm của đơn vị, khu vực.

Ngoài ra, tập đoàn còn đưa ra quy chế trả lương khuyến khích cho những thợ bậc cao kèm cặp thợ bậc thấp. Giải pháp này nhằm bù đắp tiền lương cho những người thợ bậc cao do họ bị giảm năng suất lao động trong quá trình hướng dẫn, kèm cặp thợ bậc thấp. Thực tế cho thấy, thợ lò và thợ cơ điện lò có tuổi nghề ngắn, thợ trẻ mới vào nghề cần được kèm cặp ít nhất là trong giai đoạn mới bước vào nghề.

Hầu hết các đơn vị trong tập đoàn đều giao nhiệm vụ cụ thể cho các thợ bậc cao kèm cặp thợ bậc thấp, nhất là những thợ mới vào nghề. Do vậy, tập đoàn yêu cầu các đơn vị cần nghiên cứu triển khai và thực hiện cơ chế khuyến khích trả thêm ngoài mức tiền lương giao khoán khi thợ bậc cao được giao nhiệm vụ kèm cặp, bổ túc thợ bậc thấp, thợ mới ra trường.

Mức trả thêm cụ thể do đơn vị quy định tùy thuộc vào ngành nghề kèm cặp. Tuy nhiên, đây phải là điều kiện ràng buộc về công tác kèm cặp cho thợ bậc thấp đạt yêu cầu đề ra sau quá trình kèm cặp thì mới được khuyến khích trả lương.

Theo quy chế mới của TKV, nếu người lao động làm việc đạt định mức khối lượng công việc giao khoán, đảm bảo chất lượng sản phẩm, định mức sử dụng vật tư, thì tiền lương được đảm bảo theo mức lương chức danh công việc giao khoán mà không bị ảnh hưởng bởi các chi phí khác do quản trị chi phí không tốt hoặc các nguyên nhân không do họ gây ra.

Thanh Mai

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.