Đề án 844

Cú huých khởi nghiệp

14:00 | 25/06/2019
Việc triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844) đã tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp (DN) có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.
cu huych khoi nghiep
Đề án 844 hỗ trợ hiệu quả hoạt động khởi nghiệp

Đề án 844 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016. Đến nay, Đề án 844 đã triển khai năm thứ ba, với gần 50 địa phương ban hành kế hoạch triển khai và hỗ trợ được hơn 40 đơn vị triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước. Các đơn vị đã tham gia chủ trì nhiệm vụ hàng năm, định kỳ và nhận hỗ trợ kinh phí từ Đề án 844 bao gồm các trường đại học, viện nghiên cứu; tổ chức có hoạt động đào tạo, huấn luyện cho cá nhân KNĐMST; tổ chức cung cấp dịch vụ cho KNĐMST; tổ chức truyền thông cho khởi nghiệp; vườn ươm và tổ chức thúc đẩy kinh doanh...

Có thể nói, Đề án 844 đã đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, đem lại những tác động trực tiếp và gián tiếp đến sự hình thành và phát triển của DN khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, là tiền đề quan trọng để Bộ Khoa học và Công nghệ cùng với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, góp phần đưa khởi nghiệp trở thành động lực quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội.

Theo thống kê, so với năm 2016, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp có sự gia tăng về số lượng và chất lượng. Số lượng không gian làm việc chung cho các startup tăng hơn 50% với khoảng 70 khu; có khoảng 40 cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh đang hoạt động trên cả nước, cũng như gần 40 quỹ đầu tư có hoạt động tại Việt Nam. Chất lượng DN khởi nghiệp sáng tạo đang có sự cải thiện rõ rệt, mà cụ thể được minh chứng bằng số lượng vốn đầu tư liên tục tăng từ năm 2016 tới nay. Đặc biệt, năm 2018, đã thu hút tới 890 triệu USD, cao gấp hơn 3 lần so với năm 2017. Việt Nam hiện có khoảng 3.000 DN KNĐMST.

Thời gian tới, Đề án 844 sẽ tập trung hỗ trợ các chương trình thúc đẩy kinh doanh trong một số lĩnh vực công nghệ chuyên sâu, phát triển mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp trong nước, quốc tế và mở rộng thị trường, kết nối vốn đầu tư cho DN khởi nghiệp sáng tạo. Đặc biệt, trong năm 2020, Đề án 844 sẽ tập trung vào các nhóm công việc: Đào tạo, nâng cao năng lực cho KNĐMST; hỗ trợ hoạt động của các tổ chức ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung; truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam.

Bên cạnh đó, kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của Việt Nam với khu vực và thế giới; kết nối và hỗ trợ các DN KNĐMST tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài; xây dựng, phát triển mạng lưới các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, nhà đầu tư cá nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm cho KNĐMST đến năm 2020; tổ chức ngày hội KNĐMST quốc gia và sự kiện liên kết xây dựng hệ sinh thái KNĐMST các vùng kinh tế.

Quỳnh Nga

Bản quyền thuộc https://congthuong.vn/