TP Hồ Chí Minh phát triển nông nghiệp gắn với thị trường

11:37 | 11/06/2019
Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019 – 2025, trong đó tập trung sản xuất giống cây con chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học kết hợp du lịch sinh thái góp phần nâng cao giá trị gia tăng, năng suất chất lượng và thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.    

Theo đó, ngành nông nghiệp TP Hồ Chí Minh liên tục đẩy mạnh các hoạt động tổ chức sản xuất, sơ chế, chế biến, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho phát triển doanh nghiệp; đào tạo nghề cho khu vực nông thôn; phát huy vai trò trung tâm của hợp tác xã giúp sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định bền vững; thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn ngoại thành.

Cụ thể, nhiều địa phương của thành phố đã tập trung chuyển đổi mạnh đất trồng lúa, mía, muối hiệu quả thấp sang phát triển 06 loại cây trồng, vật nuôi là sản phẩm chủ lực theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học gồm: rau, hoa cây kiểng, bò sữa, heo, tôm nước lợ, cá cảnh.

tp ho chi minh nhieu ket qua kha quan trong san xuat nong nghiep
TP Hồ Chí Minh luôn chú trong áp dụng công khoa học công nghệ và sản xuất nông nghiệp

Theo Sở NN&PTNT TP. Hồ Chí minh, trong 6 tháng đầu năm 2019, sở đã triển khai các cơ chế, chính sách phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tiếp cận được các cơ chế ưu đãi để vay vốn phát triển sản xuất. Triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và tiến hành thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 56 xã của 5 huyện ngoại thành.

Trong đó, thực hiện 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính, với chủ đề của năm “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính. Phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp góp phần thực hiện xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh.

Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 9.930 tỷ đồng, tăng 5,96 % so với cùng kỳ; Diện tích gieo trồng rau an toàn đạt 7.106 ha, tăng 9,5% so cùng kỳ; sản lượng đạt 199.323 tấn, tăng 9,7% so cùng kỳ. Diện tích hoa, cây kiểng đạt 2.265 ha, tăng 8,2% so cùng kỳ. Tổng đàn bò 129.500 con, tăng 1,2% cùng kỳ; trong đó, đàn bò sữa 62.983 con, giảm 4,1% so cùng kỳ, riêng cái vắt sữa 33.381 con, xấp xỉ so cùng kỳ. Sản lượng sữa bò tươi 100.343 tấn, tăng 1,3% so cùng kỳ; Tổng đàn heo 265.600 con, giảm 2,7% so cùng kỳ; Sản lượng nuôi chim yến lấy tổ 5.770 kg, tăng 24,9% so cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản đạt 27.747 tấn, tăng 7% so cùng kỳ. Sản lượng cá cảnh đạt 109 triệu con, tăng 18,2% so cùng kỳ. Sản lượng cá cảnh xuất khẩu đạt 11,18 triệu con, tăng 5,7% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu cá cảnh đạt 13,44 triệu USD, tăng 5,1% so cùng kỳ.

tp ho chi minh nhieu ket qua kha quan trong san xuat nong nghiep
Công tác quản lý an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất đặc biệt quan tâm thực hiện theo Chương trình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trong 6 tháng các quận huyện đã phê duyệt 120 quyết định, tăng 122% so cùng kỳ với 322 lượt vay, tăng 168% so cùng kỳ tổng vốn đầu tư 364,133 tỉ đồng, tăng 117% so cùng kỳ tổng vốn vay 196,985 tỉ đồng tăng 80% so cùng kỳ.

Lũy tiến thực hiện từ năm 2011 đến nay, thành phố đã phê duyệt 8.185 quyết định, 24.153 hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư 12.896,965 tỉ đồng, tổng vốn vay 7.749,628 tỉ đồng. Từ số liệu tổng vốn đầu tư, vốn vay và kinh phí hỗ trợ lãi vay cho thấy với 1 đồng vốn ngân sách hỗ trợ lãi vay (668,605 tỉ đồng), sẽ huy động được 19 đồng vốn xã hội (12.896,965 tỉ đồng), trong đó huy động từ tổ chức tín dụng là 12 đồng (7.872,273 tỉ đồng), huy động trong dân là 7 đồng 5.024,692 tỉ đồng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay bình quân mỗi xã đạt 16,7 tiêu chí (tăng 1,3 tiêu chí so với cuối năm 2018 là 15,4 tiêu chí). Bình quân mỗi huyện đạt 5,8 tiêu chí (tăng 1,2 tiêu chí so với cuối năm 2018 là 4,6 tiêu chí/huyện).

Theo Sở NN&PTNT TP. Hồ Chí Minh, công tác quản lý an toàn thực phẩm tại vùng sản xuất đặc biệt quan tâm thực hiện theo Chương trình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, thành phố xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất theo quy trình VietGAP, quản lý thực phẩm theo “chuỗi thực phẩm an toàn”, hỗ trợ các hộ dân, cơ sở áp dụng các quy phạm thực hành sản xuất tốt (GMP, HACCP) trong quá trình sản xuất.

Đặc biệt tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thực hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đến nay, thành phố đã chứng nhận VietGAP lĩnh vực trồng trọt là 1.240 tổ chức, cá nhân, với tổng diện tích canh tác là 1.438 ha, sản lượng đạt 147.710 tấn/năm. Tổ chức 75 kỳ chợ phiên nông sản an toàn tại 10 địa điểm, có 1.249 lượt đơn vị tham gia, với 1.320 gian hàng. Lũy tiến từ năm 2016 đến nay, đã tổ chức 375 kỳ chợ phiên, có 7.026 lượt đơn vị tham gia, với 7.890 gian hàng. Qua các kỳ chợ phiên các đơn vị đã kết nối tiêu thụ nông sản trên 200 hợp đồng, đơn đặt hàng với giá trị khoảng 22,5 tỷ đồng/tháng.

Hoàng Tỷ

Bản quyền thuộc https://congthuong.vn/