Huyện Bình Đại (BếnTre): Hoàn thành tiêu chí số 4

12:00 | 29/05/2019
Diện mạo khu vực nông thôn huyện Bình Đại, đã có nhiều đổi mới, trong đó có sự đóng góp quan trọng của "tiêu chí số 4" về điện.

Nhằm hoàn thành tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới, thời gian qua, huyện Bình Đại đã huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp, cải tạo lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu tiêu chí điện ở các địa phương.

huyen binh dai bentre hoan thanh tieu chi so 4

Hoàn thành tiêu chí về điện, góp phần phát triển kinh tế, xã hội nông thôn

Nhận thấy được tầm quan trọng của nguồn điện trong thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, nhất là kinh tế công nghiệp đang trên đà phát triển, thời gian qua, huyện Bình Đại đã nỗ lực hoàn thành tiêu chí số 4. Theo đó, đã huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp, cải tạo lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.

Theo đó, hệ thống hạ tầng lưới điện được quan tâm đầu tư. 5 năm qua, huyện đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho hệ thống lưới điện nông thôn ở các xã. Trong đó, có nhiều công trình tiêu biểu như: Đầu tư xây dựng hoàn thành công trình đường dây 110kv Giồng Trôm - Bình Đại và Trạm biến áp 110kV, với tổng kinh phí 103,975 tỷ đồng; sửa chữa lưới điện tại xã Phú Thuận, Vang Quới Đông với tổng chiều dài 3.202m, kinh phí 936 triệu đồng; hạ thế lưới điện Cả Muồng (Lộc Thuận) với chiều dài 1.897 m.

Hàng năm, huyện thực hiện nhiều công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa điện ở từng khu vực, các tuyến được quan tâm thực hiện, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Riêng năm 2015, huyện lắp mới điện kế cho 1.795 hộ, đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99%.

Nhờ sự quan tâm của chính quyền các cấp, sự vào cuộc kịp thời của điện lực huyện và các địa phương, đến nay hệ thống lưới điện, chất lượng điện áp ở nông thôn được cải thiện đáng kể, mạng lưới điện ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện có 100 số xã đạt tiêu chí về điện.

Tuy nhiên, thời gian qua, mặc dù ngành điện và chính quyền địa phương, ngành chức năng liên quan đã có nhiều nỗ lực, nhưng nhìn chung, hệ thống điện tại nhiều xã chỉ mới đáp ứng nhu cầu sinh hoạt nên khi mở rộng sản xuất ở các khu tập trung, vào những đợt cao điểm như mùa vụ, tưới tiêu… thì chất lượng điện chưa đáp ứng yêu cầu. Mặt khác, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện còn khá phổ biến tại các xã; hệ thống đường dây đi qua cây xanh, các công trình vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện, dây sau công tơ vào nhà không đảm bảo yêu cầu… Chính quyền các xã và người dân chưa tập trung giải quyết những tồn tại trên. Một số địa phương chưa quyết liệt trong giải phóng mặt bằng, di dời cột điện vi phạm quy hoạch...

Do đó, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện đầu tư mở rộng lưới điện, góp phần phát triển kinh tế, xã hội nông thôn

Thanh Hà

Bản quyền thuộc https://congthuong.vn/