Đà Nẵng: 55 nhà hàng ven biển xây dựng vi phạm phải tháo dỡ trong quý II/2019

17:12 | 27/05/2019
Ngày 27/5, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết, qua rà soát hàng loạt cơ sở nhà hàng, khách sạn ven biển tại TP. Đà Nẵng, đơn vị này phát hiện 55 nhà hàng, quán tạm vi phạm trật tự xây dựng và 4 khách sạn xây tăng phòng trái phép. Đơn vị đã đề nghị UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo UBND các quận (Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà) chủ trì, có kế hoạch yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ trong quý II/2019.    

Cụ thể, trong số 55 hàng quán vi phạm có đến 17 cơ sở xây dựng không phép; 6 công trình hết hạn giấy phép và 17 công trình chuyển đổi công năng không đúng quy định. Từ kết quả rà soát, Sở Xây dựng đề nghị UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo UBND các quận, huyện (Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà) chủ trì, có kế hoạch yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ trong quý II/2019, để xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt đối với các công trình xây dựng không phép hoặc hết thời hạn sử dụng. Trường hợp chủ đầu tư không tự tháo dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ cho thuê quyền sử dụng đất phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.

da nang 55 nha hang ven bien xay dung vi pham phai thao do trong quy ii2019
Trong số 55 hàng quán vi phạm có đến 17 cơ sở xây dựng không phép

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND TP. Đà Nẵng xem xét đồng ý chủ trương bãi bỏ việc cấp phép tạm (có thời hạn). Việc cấp phép xây dựng phải thực hiện đúng theo quy định tại điều 94, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Đối với các công trình trước đây đã cấp phép xây dựng tạm mà chủ đầu tư tự ý xây dựng lấn chiếm phần khoảng lùi phía trước 4m, xây dựng vượt tầng, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo Đội kiểm tra quy tắc đô thị, UBND các phường, xã nơi xây dựng công trình tháo dỡ phần sai phạm nêu trên, để trồng cây xanh làm diện tích đậu xe theo mẫu đã được UBND TP. Đà Nẵng thống nhất.

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện rà soát kiểm tra việc bảo vệ môi trường của các nhà hàng, quán tạm. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến vấn đề xả nước thải, vì đa số các nhà hàng đều không có hệ thống xử lý nước thải sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị. Qua đó, đề xuất giải pháp xử lý, yêu cầu bắt buộc phải có hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Nếu chủ đầu tư không thực hiện sẽ xử lý theo hướng buộc dừng hoạt động kinh doanh.

Thành Long

Bản quyền thuộc https://congthuong.vn/