Khen thưởng tập thể cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

12:17 | 17/05/2019
Sáng 17/5 tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2019 và khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019.  

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Đức Thiện - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tại TP Hồ Chí Minh - cho biết, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoai về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ từng bước đã có sự chuyển biến tích cực, có mặt sâu sắc hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ Khối.

khen thuong tap the ca nhan thuc hien tot hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh
Đồng chí Đỗ Đức Thiện phát biểu tại buổi lễ.

Theo đồng chí Thiện, thời gian qua, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hành chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn. Hầu hết các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, tích cực triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tích cực xây dựng và thực hiện kế hoặch cá nhân học tập và làm theo lời Bác. Các cấp ủy gắn việc thực hiện học tập tư tưởng, đạo đức, phóng cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Đỗ Đức Thiện đã trao Huy hiệu Đảng 30 năm đợt 19/5/2019 cho 7 đồng chí, tặng giấy khen cho 16 tập thể, 24 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Trong đó, tập thể Chi bộ Cơ quan đại diện Báo Công Thương tại phía Nam và 2 cá nhân gồm đồng chí Lê Quang Phúc – Trưởng đại diện, và đồng chí Nguyễn Việt Hùng đã được vinh dự nhận bằng khen dịp này.

khen thuong tap the ca nhan thuc hien tot hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh
Chi bộ Cơ quan đại diện Báo Công Thương tại phía Nam là một trong những tập thể thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Đồng chí Đỗ Đức Thiện - nhấn mạnh, mỗi tập thể, cá nhân là một gương sáng về nhận thức, vận dụng sáng tạo, linh hoạt hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhiệm vụ của bản thân, vận dụng khéo léo tinh tế trong cuộc sống hàng ngày, trong đối nhân xử thế, trong giao tiếp ứng xử trong giải quyết những vấn đề búc xức, thiết thực của nhân dân.

Đồng chí mong muốn, các tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác hãy tiếp tục rèn luyện, phấn đấu giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp, làm tấm gương cho mọi người noi theo, là đóa hoa ngát giữa cuộc đời, tiếp tục tiếp sức cho địa phương, cơ quan, đơn vị, làm lan tỏa sâu rộng hơn việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Hoàng Tỷ

Bản quyền thuộc https://congthuong.vn/