Hoa Sen đưa vào hoạt động mô hình Chi nhánh tỉnh

22:53 | 05/03/2019
Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố thông tin lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về nội dung liên quan đến chủ trương tái cấu trúc hệ thống phân phối theo mô hình Chi nhánh tỉnh.  

Theo phương án tái cấu trúc hệ thống theo mô hình Chi nhánh tỉnh, tại mỗi tỉnh/thành Tập đoàn Hoa Sen sẽ chọn 1 chi nhánh để thành lập chi nhánh tỉnh. Các chi nhánh còn lại trong tỉnh/thành đó sẽ được chuyển đổi thành cửa hàng trực thuộc Chi nhánh tỉnh với hình thức pháp lý là "Địa điểm kinh doanh".

hoa sen dua vao hoat dong mo hinh chi nhanh tinh

Việc tái cấu trúc theo mô hình trên nhằm tăng cường hiệu quả quản trị đối với hệ thống phân phối (HTPP), góp phần tiết giảm chi phí, nguồn lực trong công tác điều hành HTPP, củng cố năng lực cạnh tranh tại thị trường nội địa và không làm giảm số lượng đơn vị phân phối thuộc Tập đoàn Hoa Sen trên thị trường.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2017 – 2018 ngày 16/1/2018, Tập đoàn Hoa Sen đã trình đại hội đồng cổ đông xem xét chủ trương triển khai tái cấu trúc và đã được đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 99,67%.

Thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, kể từ giữa năm 2018, Tập đoàn Hoa Sen đã bắt đầu thực hiện chuyển đổi mô hình quản trị hệ thống phân phối theo mô hình Chi nhánh tỉnh.

Cụ thể, Tập đoàn Hoa sen đã thành lập khung pháp lý cho mô hình mới, gồm 56 chi nhánh và hơn 400 cửa hàng trực thuộc tại từng tỉnh/thành trên cùng địa điểm và cơ sở vật chất của hệ thống chi nhánh cũ trước đây. Tính đến 01/02/2019, toàn bộ chi nhánh tỉnh và các địa điểm kinh doanh đã đi vào hoạt động ổn định dựa trên khung pháp lý của mô hình mới.

Để hoàn tất việc chuyển đổi này, Hoa Sen phải thực hiện thủ tục quyết toán các số liệu kế toán và thủ tục "chấm dứt hoạt động" đối với các chi nhánh thuộc mô hình cũ. Sau chuyển đổi, Hoa Sen chỉ còn khoảng 56 chi nhánh tỉnh và hơn 500 cửa hàng trực thuộc.

Đại diện Tập đoàn Hoa Sen cho biết, việc chấm dứt hình thức pháp lý hay còn gọi là "chấm dứt hoạt động" các chi nhánh trực thuộc đã được công bố trong thời gian gần đây thực chất là hoạt động liên quan đến thủ tục pháp lý để chuyển đổi mô hình quản trị hệ thống phân phối, không làm thay đổi số lượng đơn vị phân phối, không xuất phát từ lý do kinh doanh không hiệu quả và cũng không làm ảnh hưởng đến chiến lược mở rộng hệ thống phân phối lên khoảng 1.000 - 1.200 Cửa hàng trên toàn quốc theo chủ trương đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phương Hoa

Bản quyền thuộc https://congthuong.vn/