Tìm hướng hoàn thiện chính sách quản lý, phát triển cụm công nghiệp

07:06 | 31/10/2018
Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chỉ rõ những vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị định 68 để Bộ Công Thương tổng hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện văn bản này, nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất, rõ ràng cho công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN).  
tim huong hoan thien chinh sach quan ly phat trien cum cong nghiep
Đại biểu tích cực đóng góp ý kiến tại Hội thảo đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ-CP về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Kết quả bước đầu

Báo cáo tại Hội thảo đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp (Nghị định 68) tổ chức ngày 30/10, ông Ngô Quang Trung- Cục trưởng Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) - cho hay, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BCT quy định cụ thể về quy hoạch phát triển CCN, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, chế độ báo cáo, cơ sở dữ liệu và các mẫu văn bản, quy chế quản lý về CCN; ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT về triển khai thực hiện Nghị định 68 để các địa phương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương nghiêm túc triển khai thực hiện; tổ chức 3 hội nghị phổ biến Nghị định 68 và Thông tư 15/2017-BCT tại 3 miền Bắc- Trung- Nam cho 500 đại biểu là đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, một số UBND cấp huyện, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN.

Bộ Công Thương cũng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, có ý kiến về thoả thuận quy hoạch điều chỉnh quy hoạch CCN của các địa phương; tiếp tục xử lý các CCN hình thành trước Quy chế quản lý CCN được ban hành năm 2009; theo dõi sát sao việc triển khai thực hiện Nghị định 68.

Đã có 58/63 tỉnh, thành phố ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan trong quản lý CCN trên địa bàn. 22/63 địa phương ban hành, thực hiện chính sách hỗ trợ CCN, trong đó có 4 địa phương đã rà soát ban hành chương trình hỗ trợ đầu tư CCN do ngân sách địa phương bảo đảm.

Sau 1 năm triển khai với nhiều nỗ lực, Nghị định 68 được nhận định đã tạo hành lang pháp lý thống nhất, rõ ràng cho công tác quản lý, khuyến khích phát triển CCN trên cả nước. Tuy nhiên, tại hội thảo ông Ngô Quang Trung cũng thẳng thắn chỉ ra một số nội dung còn hạn chế. Theo đó, việc chấp hành một số nội dung, quy định của Nghị định 68 ở một số địa phương còn chưa nghiêm túc, đầy đủ. Tiến độ xây dựng hạ tầng CCN chưa đạt kế hoạch, đặc biệt hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại nhiều CCN chưa được đầu tư, cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào các CCN chưa thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trong CCN. Trong lựa chọn, bố trí dự án đầu tư vào CCN nhiều địa phương chưa chú ý đúng mức yếu tố hiệu quả kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, vẫn còn hiện tượng bố trí dự án ở ngoài CCN…

Sửa đổi theo hướng đơn giản tối đa thủ tục hành chính

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các địa phương và các bộ, ngành, Bộ Công Thương sẽ tiến hành nghiên cứu, rà soát, sửa đổi Nghị định 68 theo hướng phù hợp với Luật Quy hoạch. Đặc biệt, các địa phương khi tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi lưu ý theo hướng giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục sửa đổi hoàn thiện và thực hiện các quy định liên quan đến CCN. Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền bổ sung CCN vào danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN vào danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư. Bộ Tài chính bổ sung ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trong CCN…

Các địa phương quyết liệt triển khai, đưa Nghị định 68 vào thực tế, với những vướng mắc phát sinh lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh để có hướng giải quyết. Ngoài ra, các địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế phối hợp các Sở, UBND cấp huyện và đơn vị liên quan về quản lý, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất trong CCN theo cơ chế một cửa liên thông và theo nguyên tắc Sở Công Thương làm đầu mối quản lý về CCN. Thường xuyên rà soát tiến độ triển khai quy hoạch, hiệu quả hoạt động CCN trên địa bàn, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Việt Nga- Hoàng Lan

Bản quyền thuộc https://congthuong.vn/